Preskočiť na obsah

SYNDRÓM FOMO: trápi aj vás?

Zverejnené 24.3.2020.

Kategória

Je to pomerne nový a diskutovaný termín spojený s nadmernou obľubou internetových sociálnych sietí. Týka sa predovšetkým vekovej kategórie od 15 do 33 rokov. FOMO alebo aj „Fear Of Missing Out“ (strach z nedostatku) je jednou z foriem nelátkovej závislosti. Jeho základom je fakt, že každý jedinec má v sebe zakódovanú potrebu niekam patriť, túži byť členom určitej sociálnej skupiny. Pokiaľ majú ľudia pocit, že sú na sociálnych sieťach ignorovaní, môžu u nich nastať depresie a ťažké psychické stavy.

Súperenie a porovnávanie : kto je lepší?

Dnešná doba priam žiada – byť prvý, ukázať, čo najkrajšie a najdrahšie mám. Mnohokrát sa stáva, že pri prezeraní fotiek alebo komentárov na sociálnej sieti sa v našej hlave vynárajú otázky ako: „Prečo má to, čo ja nemám?“, „Prečo si môže dovoliť viac, ako ja?“, „Kde robím chybu?“. Prestávame si uvedomovať, čo máme a v čom sme dobrí, porovnávame svoj život s ostatnými, snažíme sa napodobňovať ich kroky a strácame jedinečnosť. Pritom si sami neuvedomujeme, že väčšina ľudí pridáva na sociálne siete len malé útržky ich života, ktoré považujú za zaujímavé, dôležité poprípade najviac obdivované. Toto je práve ten čas, kedy si máme uvedomiť, že nie všetko, čo sa na sociálnych sieťach objaví, musí byť naozaj pravda. Fotky sa dajú upraviť, pravda sa dá prikrášliť a tým sa dá vyvolať falošný pocit šťastia a blahobytu. Najnovšie výskumy ukázali, že cez internet nie len komunikujeme, ale zdieľame naše každodenné emócie a nálady. To, čo je v bežnej reči obvyklé, je novinkou na sociálnych sieťach. Zdieľame statusy, ktorými oznamujeme našim priateľom, čo prežívame, cítime.

Najčastejšie príznaky syndrómu FOMO sú podráždenosť, nervozita, zlá nálada a zlé sústredenie. Môžu nás prepadnúť aj stavy úzkosti, kedy len stojíme na mieste a nemôžeme si spomenúť na zmysel svojho života. Základom všetkých závislostí je pozitívny zážitok z užívania. Či už hovoríme o alkoholických nápojoch, drogách, upokojujúcich látkach alebo internete. No a výsledok závislosti je vo všetkých prípadoch rovnaký. Ten, kto dávku nedostane, prepadá stresu, nervozite, úzkostiam, poruchy motoriky s prejavmi ako je potenie rúk, búšenie srdca. Odolnosť je vo väčšine prípadov rôzna. Ľudia by si preto mali uvedomovať limity virtuálnej komunikácie.

Indikátory syndrómu FOMO:

  • máte depresie s nedostatočným uspokojením vášho života pri prehliadaní fotiek z dovolenky vašich známych,
  • neustále sa cez sociálnu sieť pýtate vašich známych, čo práve robia,
  • v prípade, že nie ste pravidelne online, ľudia prestávajú reagovať na vaše statusy, nikto vám nepíše, nevolá a vy sa cítite byť opovrhnutý,
  • na priateľov máte čas len vtedy, keď ste online,
  • Facebook, e-mail alebo mobil kontrolujete častejšie ako raz za dvanásť minút.

Skúste porozmýšľať, koľkokrát denne skontrolujete svoj mobil, e-mail alebo Facebook. Niektorí ľudia navštevujú tieto stránky dokonca niekoľkokrát za hodinu. Bežným faktom je aj to, že mnohí z nás píšu SMS správy, prehliadajú internet alebo zdieľajú fotografie a to aj napriek tomu, že práve komunikujú s osobou v reálnom svete. A to sa ani nezamýšľame nad tým, či táto paralelná komunikácia uspokojuje niektorú z našich základných potrieb, alebo len ide o zvyk.

Ako obmedziť negatívny dopad sociálnych sietí na naše životy?

V prvom rade by sme mali obmedziť prihlasovanie na všetky rôzne druhy sociálnych sietí. Na dohodnutie schôdzok a aktivít existuje veľmi dobrá metóda, a to komunikácia. Pomocou nej sa vyhneme úzkostiam a depresiám. Pokiaľ máme chuť odpočívať, tak odpočívajme. Mali by sme sa sústrediť na to, aby sme zažívali skutočne to, čo zažiť chceme a nie to, čo nám hovoria sociálne siete. Nie je dôležité, čo chcú ostatní, ale čo chceme my. Pokiaľ si prezeráme fotky zo spoločenských akcií a prepadá nás pri nich strach a úzkosť, máme pravdepodobne namierené k vybudovaniu si poruchy FOMO. Mali by sme preto stáť pevne nohami na zemi a myslieť na naše reálne potreby. Nie potreby internetu. Síce je syndróm FOMO pomerne veľmi mladý, veľa sa o ňom hovorilo už v minulosti. Takže pokiaľ sa chceme vyhnúť depresiám a úzkostiam spôsobovanými sociálnymi sieťami, mali by sme ísť radšej von a rozprávať sa s ľuďmi z očí do očí. Mali by sme na sebe pracovať, byť šťastní a hlavne byť spokojní sami so sebou bez ohľadu na ostatných. Pretože, keby bol človek spokojný sám so sebou, syndróm FOMO by neexistoval.

Mgr. Darina Gešková, dipl.s.