Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v OLÚP, n. o. Predná Hora.

Svetový deň zdravého spánku

„Skoro spať, zavčasu vstať, toť cesta k zdraviu, múdrosti a šťastiu“ Benjamin Franklin Spánok je pre človeka nenahraditeľným zdrojom energie, zabezpečuje regeneráciu organizmu a jeho nedostatok môže spôsobiť celý rad zdravotných komplikácií. Počas spánku dochádza k spomaľovaniu metabolizmu a celkovej regenerácii tela. Pri príležitosti Svetového dňa zdravého spánku, ktorý oslavujeme 21. marca, si pripomíname jeho… Čítať viac

Pracovné stretnutie pri príležitosti 150. výročia Alfreda Adlera

Problém alkoholizmu a drogovej závislosti zasahuje do rôznych oblasti života. Tento problém nie je možné riešiť izolovane, ale riešenie by malo byť v kontexte systémových a aktívnych opatrení na poli psychologicko – sociálnej prevencie, výchovy a vzdelávania, podpory rodiny, ochrany verejného zdravia, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, prípadne i ďalších sfér. Na človeka v dnešnom svete pôsobí celý rad okolností, ktoré mu… Čítať viac

Správa z II. Medzinárodnej konferencie

II. medzinárodná konferencia Inovatívne trendy v ošetrovateľskej starostlivosti o dlhodobo chorých – špecifické intervencie o pacienta s problémovým správaním, pre vedúce sestry, lekárov, manažérov a odborných pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a zariadení pre liečbu dlhodobo chorých pacientov a psychiatrické liečebne, ktorej organizátorom je Spoločnosť Artspect spol, s. r. o.  sa konala 26.-27.11 2019 v… Čítať viac

Vianočné doliečovanie 2019

Buď rozvážny a zdržanlivý vo svojich túžbach. Snaž sa nič nepotrebovať, teš sa z dnešného dňa, bez náhlenia, raduj sa z krásy a bohatstva prírody, zo zázraku stretnutia s druhými, kde srdcia rozkvitnú a duch stúpa do výšok. Ak čokoľvek nedokážeš robiť s láskou, nerob to, kým nezmeníš svoj postoj, lebo srdcové záležitosti sa nikdy… Čítať viac

Dni prof. V. Novotného v Bojniciach 2019 (11. bojnická AT konferencia)

Organizáciu podujatia zabezpečuje Výbor Sekcie drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti v spolupráci s kongresovým oddelením SLS. Tento rok odznelo na konferencii takmer 50 príspevkov od autorov z rôznych kútov Slovenska, Česka a Poľska. Hlavnou témou tohtoročných dní bola „Lož v adiktológii“. Program bol rozčlenený do tradičných troch dní. Príspevky odborníkov z Odborného liečebného ústavu psychiatrického, n. o. Predná Hora odzneli v piatok… Čítať viac

Na úvod

Závislosť na návykových látkach je celosvetový problém.  Návyku  prepadajú jedinci bez ohľadu na národnosť, rasu,  sociálnu situáciu, vzdelanie, vek,  či pohlavie. Drogy, aj keď nie v súčasnom zmysle slova, užívali ľudia aj v minulosti. Napríklad konzumovali halucinogénne huby alebo rastliny, ktoré obsahovali hypnotiká. Omamné látky bývali súčasťou náboženských rituálov v starovekých kultúrach a v stredoveku bola veľmi populárna alchýmia, ktorá… Čítať viac

Prednohorské dni 30. – 31. 5. 2019

Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom. Antoin de Saint-Exupéry Spolupráca a komunikácia sú základnými kameňmi pri znižovaní prevalencie závislostí. Pod vedením PhDr. Vladimíra Stanislava, PhD., MPH. kolektív OLÚP, n. o. Predná Hora v období rokov 2013-2020 pripravili projekt „Výmena skúsenosti a šírenie dobrej praxe… Čítať viac