Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v OLÚP, n. o. Predná Hora.

Deň, kedy ide o všetko. Deň, kedy ide o život

V živote mnohých ľudí príde chvíľa, počas ktorej nás neúspech, sklamanie alebo bezvýchodisková situácia doženú až k myšlienke odísť z tohto sveta. Väčšinou (našťastie) tieto myšlienky zaženieme, a s pomocou rodiny alebo odborníkov nájdeme cestu k životu. Ak v danom momente pomoc nepríde, môže dôjsť k strate ľudského života. Preto sú veľmi dôležité preventívne kroky, vďaka ktorým by sme týmto tragédiám predišli. V… Čítať viac

Kniha „Uzdravenie zo skrytého týrania“ očami odborníčky: Sú to otvorené dvere do trinástej komnaty

Autorka Shannon Thomasová odvážne otvára dvere trinástej komnaty – do tyranie, ktorú nevidno. Psychické týranie sa často vkráda po špičkách a neraz sa ukrýva za slovami lásky. Dostane vás do svojich osídel a rozmliaždi vám dušu. Ako sa niekto opovažuje vojsť do života iného človeka a začať ničiť jeho podstatu? Ako si strážiť život a nedovoliť tornádu… Čítať viac

Dnes oslavujte svoje priateľstvá. Vzdajte hold všetkým ľuďom, na ktorých vám záleží

Každoročne oslavujeme 30. júla Medzinárodný deň priateľstva. Tradícia osláv tohto výnimočného vzťahu začala v Spojených štátoch amerických už v roku 1935. A čo bolo jej hlavnou myšlienkou? Osláviť priateľstvo a pripomenúť si jeho dôležitosť. Malé dary či iné druhy vyjadrenia vďaky za blízkych ľudí sa stali súčasťou osláv za „veľkou mlákou“. Úlohou priateľstva je vniesť do našich životov pohodu,… Čítať viac

Dnes je deň vorkoholikov. Tých prezradí nutkavá potreba pracovať či nedostatok spokojnosti

Vorkoholizmus sa dostáva do povedomia odbornej aj širšej verejnosti už dlhšiu dobu. Po prvýkrát tento termín použil W. Oates v roku 1971 a to vo svojej publikácii „Confession of a Workaholic“ (Spoveď vorkoholika). V súčasnej dobe si táto problematika zaslúži zvýšenú pozornosť. Čo je to vorkoholizmus? Úplne presný koncept nie je stále vymedzený. Niekedy sa používa termín závislosť od… Čítať viac

Nová hlava OLÚP, n.o. Predná Hora: Nechcem byť dobrý riaditeľ, chcem byť efektívny riaditeľ

Jedného odborníka strieda druhý. Kým sa kniha, ktorú doposiaľ písal MUDr. Oleg Martinove uzatvára, tak pero nechladne a nechýba mu dotyk dlane, atrament zase nezaschýna nadobro. Príbehu kaštieľa, ktorý lieči, sa totiž oficiálne chopil riaditeľ PhDr. Mgr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH, ktorý otvára a začína písať novú kapitolu. Maják nádeje na kopci nad Muráňom má… Čítať viac

Odborník a ľudomil v jednom. Po 45 rokoch sa riaditeľ Oleg Martinove lúči s ústavom

Poznáte ten pocit, keď niekoho takpovediac „cítiť človečinou“ až na sto honov? S čistým svedomím a bez akéhokoľvek zaváhania či pochybnosti možno prstom ukázať – a za takéhoto človeka označiť – MUDr. Olega Martinove. Veď 45 rokov svojho života venoval pôsobeniu na Prednej Hore. Po rozum netreba ísť ďaleko, aby bolo jasné, že mu záležalo na pacientoch a zamestnancoch,… Čítať viac

Primárka Martinove ďalším generáciám: Ostaňte ľudskí, súcitní, ale aj úprimní

Keď sa v roku 1977 prvýkrát zamestnala, tak vôbec netušila, že už prácu na inom mieste neokúsi, pretože táto ju opantá na zvyšok kariérnych dní. MUDr. Máriu Martinove a jej manžela MUDr. Olega Martinove možno poľahky a bez okolkov nazvať priekopníkmi či pioniermi, ktorí sa v lokalite Prednej Hory rozhodli venovať svoj čas ľuďom bojujúcim so závislosťami. Primárka Martinove… Čítať viac

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonného obchodovania s nimi

V roku 2016 užilo drogu aspoň raz počas jedného roka asi 275 miliónov ľudí na celom svete, čo je približne 5,6% svetovej populácie vo veku od 15 do 64 rokov. Viac ako 35 miliónov ľudí trpí rôznymi poruchami zapríčinenými užívaním drog. Ako naznačujú čísla, dopad užívania drog je rozsiahly. Sila tohto dopadu stúpa smerom k jednotlivcovi. V rámci… Čítať viac

„Neboj sa začať odznova“

Hovorí sa, že byť lekárom nie je povolanie, ale poslanie. Svoje o tom vie MUDr. Zuzana Krajňáková, ktorá svoj život zasvätila pomoci ostatným ľuďom, hoci pôvodne túžila vyštudovať cudzie jazyky a neskôr sa chcela dať na štúdium prírodných vied. Dnes je v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom n.o. Predná Hora, (OLÚP, n.o.) na pracovnej pozícii námestníčky riaditeľa pre liečebno-preventívnu… Čítať viac

31. máj Svetový deň bez tabaku

Blíži sa koniec mesiaca máj a ten sa už niekoľko rokov (od r. 1987) nesie v znamení zvyšovania povedomia o rizikovosti užívania tabakových výrobkov a vytvárania motivácie pre skončenie s touto formou závislosti. Tabak je smrteľný v akejkoľvek podobe a ohrozuje zdravie každého, kto je vystavený tabakovému dymu. V rámci iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa každý rok poukazuje na… Čítať viac