Preskočiť na obsah

Sme to, čo jeme. Strava a stravovanie totiž ovplyvňujú aj našu psychiku a duševný stav

Zverejnené 16.10.2022.

Kategória

Vplyv zloženia stravy a stravovania na psychické zdravie človeka či jeho duševný stav boli známe už dávno. Kresťania, a neskôr veriaci rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho vierovyznania, mali v dávnejších časoch povinnosť nekonzumovať mäsitú stravu každý týždeň v piatok a dodržiavali 6-týždňový predveľkonočný pôst, ktorým si vyčistili organizmus.

V minulosti nemalo mnoho ľudí možnosť zadovážiť si často mäso a mäsové výrobky, preto vo väčšom množstve konzumovali ovocie, zeleninu a mliečne výrobky. Po 2. svetovej vojne na základe prudkého nárastu poľnohospodárskej výroby, a aj živočíšneho chovu a jeho priemyselného spracovania, sa najmä v USA a niektorých európskych štátoch zmenil jedálny lístok v zmysle výrazného nárastu konzumácie živočíšnych bielkovín, cukrov, čo malo a má za následok zmenu zdravotného stavu obyvateľstva.

Podľa štatistických údajov trpí 58 % obyvateľov Európskej únie nadváhou až obezitou. Obezita spôsobuje vznik civilizačných chorôb, akými sú srdcové choroby, vysoký krvný tlak a cukrovka. Cukrovka je toho času na prvom mieste najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb v celosvetovom meradle, a spôsobuje vznik depresie aj s ťažkým priebehom a samovražedným konaním.

Podľa vedeckých výskumov u ľudí konzumujúcich potravu s vysokým obsahom tukov a nasýtených kyselín (High Fatty Diet) je vysoké riziko vzniku psychiatrických a neuropsychiatrických chorôb. Naopak u ľudí konzumujúcich veľa celozrnných výrobkov a tmavého pečiva, ovocia, zeleniny a rýb sa tieto telesné civilizačné i psychiatrické choroby vyskytujú v podstatne menšom množstve (ľudia žijúci pri Stredozemnom mori ako Taliani, Francúzi, Španieli, Gréci či Arabi).

Už niekoľko rokov sa v renomovaných lekárskych časopisoch (aj psychiatrických ) stredomorská strava odporúča ako súčasť liečby. Dokonca psychiatria ako klinický odbor už zastrešuje aj akýsi ,,dietetický smer“, ktorý okrem štandardnej psychiatrickej liečby odporúča aj zmenu stravovacieho štýlu na akési odľahčenie a regeneráciu organizmu. Členovia tohto nového smeru mali oficiálnu úvodnú konferenciu vo Veľkej Británii v hlavnom meste Londýn v termíne 18. – 20. 10. 2019.

Autor: MUDr. Andrej Vladimír, lekár špecialista – psychiater adiktológ

Ilustračné foto: Pexels/Andrea Piacquadio