Preskočiť na obsah

Skúste oceniť ľudí naokolo. Dnešný deň by mal totiž patriť komplimentom

Zverejnené 24.1.2024.

Kategória

Dnešný hektický svet je plný pokrokov a zmien. Niekedy stráca zmysel pre jednoduché, no dôležité aspekty ľudského života. Práve Medzinárodný deň komplimentov, nám umožňuje sa chopiť príležitostí a zamerať sa na pozitívne aspekty ľudských interakcií.

Komplimenty sú jednoduchý spôsob, ako niekoho povzbudiť, keď dosiahne nový cieľ,  prekoná výzvu či spraví niečo, čo je nám príjemné.

Existujú pravidlá ako by komplimenty mali vyzerať. Väčšinou sa zameriavame na to, čo vidíme – na fyzický vzhľad – to však môže u niekoho vyvolať pocit, že jeho vzhľad má väčšiu hodnotu ako jeho vnútorné vlastnosti a prežívanie. Preto je dobré a užitočné oceniť okrem vzhľadu aj to, čo z človeka vyžaruje. To ako sa v jeho prítomnosti cítime. Nezameriavajme sa iba na to, čo vidíme očami, ale čo cítime aj srdcom.

Cez ocenenia ukazujme inému, že si ho vážime ako človeka. Povedzme mu, ako hľadíme na celú jeho bytosť. Poukazujme na to, že vnímame jeho srdce, myseľ,  dušu a ducha.  Prostredníctvom komplimentu mu vravme o tom, kedy, kde a čím nás oslovil. A čo si máme všímať?

Môžeme sa zamerať:

  • na vnútornú silu a odolnosť;
  • na činy a láskavosť;
  • na jeho vzdelanie a vedomosti, ktoré sú pre nás obohatením;
  • na hodnoty, v ktorých je pre nás vzorom (napr. vernosť a priateľstvo);
  • na postoje k životu, ktoré nám imponujú (napr. vytrvalosť a pozitívne myslenie);

To nie je úplný zoznam oblastí, ktoré by mohli byť hodné komplimentov. Je to iba niekoľko príkladov ako sa inak pozrieť na ľudí, ktorých stretávame vo svojom okolí.

Kompliment je rozhodnutie, že chcem niekomu dať vedieť, že si ho vážim. Každý úprimný kompliment zlepšuje deň. Nedávajme ho iba raz do roka – na Medzinárodný deň komplimentov. Je to kľúč k budovaniu dobrých vzťahov kdekoľvek sa nachádzam.

Každý kompliment môže byť malým krokom k vytvoreniu lepšieho sveta pre nás všetkých. Nájdime si čas a odhodlanie na ocenenie kvalít a úspechov iných okolo nás.

Autor: Mgr. Radoslav Naď, psychológ

Ilustračné foto: Unsplash/Priscilla Du Preez 🇨🇦