Preskočiť na obsah

Skúška manželského sľubu: V dobrom aj zlom, v zdraví aj chorobe… až kým nás závislosť nerozdelí?

Zverejnené 9.2.2022.

Kategória

Už túto nedeľu môžeme oslavovať Svetový deň manželstva, ktorý nám pripomína krásu, vernosť, radosť, ale aj obetu manželského života. Pripomenie nám rozhodnutie dvoch ľudí žiť spoločne v šťastní, nešťastí, v zdraví, chorobe. Celoživotná vernosť je obrovská výzva a to aj v prípade, ak manželov v živote nepostrehnú žiadne veľké problémy či nešťastia. Aj tie bežné – každodenné výzvy dokážu dať ich sľubu zabrať.

Čo však v prípade, ak manželom do spoločného života zasiahne ochorenie závislosti? Pomerne často sa stáva, že aj tie najpevnejšie zväzky sa v dôsledku dlhoročného boja otriasajú v základoch a nakoniec aj rozpadnú. Závislosť totiž manželstvo rozožiera postupne. Spočiatku sa v rodine tento problém popiera, manžel či manželka si nechce pripustiť, že sa deje niečo mimoriadne.

Hoci sa dostaví tušenie, že niečo nie je v poriadku, snažia sa situáciu zľahčovať, a chyby svojho manžela či manželky ospravedlňovať. Postupne však začínajú pribúdať výčitky, pretože neustále prešľapy závislého či závislej už nemožno prehliadať. Manželstvo čelí častejším hádkam a rozporom či dokonca ťažkej a nepríjemnej atmosfére v domácnosti. Toto je však iba začiatkom problémov.  

Obdobie triezvosti ako ticho pred búrkou

Obdobia pokoja striedajú náročnejšie momenty, všetko záleží na tom, či sa závislý alebo závislá snažia s týmto ochorením bojovať alebo nie. V istej fáze si svoj problém uvedomia, snažia sa nepiť či neužívať návykové látky, chcú tým dokázať, že majú závislosť pod kontrolou. Zákonite však po obdobiach triezvosti opäť prepadávajú starým zvykom a manželstvo sa ocitá vo vážnej kríze.

Chvíľkovú nádej na zmenu vystrieda bezmocnosť a hnev. Komunikácia medzi manželmi pritvrdzuje, objavujú sa vyhrážky a manipulácia. Naliehavé prosby, aby sa závislý či závislá zmenili, nahrádza citové vydieranie a taktizovanie. Atmosféra je napätá, rodina žije v neistote a strachu. Ak sa závislosť rozbehne naplno, celý chod domácnosti je narušený.

Tí, ktorí v manželstve nie sú závislí, sa stávajú spoluzávislými. Preberajú na seba úlohy tých chorých, snažia sa vzťah a rodinu zachrániť. Pomerne skoro však dochádza k ich vyčerpaniu, existenčným problémom a manželstvo sa nachádza tesne pred rozpadom. Pokiaľ v tomto štádiu vyhľadajú spoluzávislí odbornú pomoc, často dostanú aj odporúčanie, aby zvážili ďalšie pokračovanie vzťahu.  

Zostať spolu či ísť vlastnými cestami?

To však nemusí nevyhnutne znamenať koniec. Je to štádium, v ktorom sa dá efektívne zasiahnuť, ak si spoluzávislí uvedomia, že takto ďalej nemôžu pokračovať a potrebujú závislému manželovi či manželke stanoviť pevné hranice. Nesmie ísť o vyhrážky a sľuby, ale pevný a rozhodný postoj podporený ostatnými členmi rodiny. Medzi časté podmienky patrí napríklad absolvovanie ústavnej liečby.

V mnohých prípadoch sa práve v tomto štádiu rozhoduje o ďalšom osude manželstva. Ak sa závislí pod tlakom okolností rozhodnú pre liečbu a následnú abstinenciu, existuje ešte nádej na záchranu vzťahu. V opačnom prípade dochádza často k rozvodu. Dlhotrvajúca závislosť dokáže manželstvo úplne rozložiť. Niektorí závislí si až potom uvedomia, že ich závislosť obrala o to najkrajšie v živote.

A tak sa snažia urobiť kroky smerom k liečbe a abstinencii, no často s nádejou, že im to vráti manžela či manželku. Ak sa k nim odmietajú napriek tomu vrátiť, opäť prepadávajú závislosti. Závislí sa musia zároveň vyrovnať s tým, že ich späť nezískajú ani abstinenciou. Čo však môžu opätovne získať je dôstojný, plnohodnotný život a možno aj úcta ľudí, s ktorými boli kedysi v manželstve.

V niektorých prípadoch je závislosť príliš ťažkou skúškou pre manželov, no nie je neprekonateľnou prekážkou. Ak sa ľudia v správnom čase rozhodnú vyhľadať odbornú pomoc, začnú riešiť problémy súvisiace so závislosťou a spoluzávislosťou, tak je možné túto ťažkú skúšku prekonať a udržať svoj vzťah pohromade.

Trápi Vás tento problém? Viac informácií o rodinnej terapii nájdete TU.

Autor: Mgr. Peter Knapík, námestník pre psychoterapeutickú starostlivosť

Ilustračné foto: Pexels/Foto Pettine