Seniorské pitie

Kategória

Diskusia na tému seniorské pitie 9.12.2020. Diskusie sa zúčastnili PhDr. Maria Medvidová, PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH a Doc. PhDr. Denisa Šoltesová, PhD.

Zverejnené 15. decembra 2020.
Bez úpravy .