Preskočiť na obsah

Rodinná terapia ako súčasť liečby závislostí. Kde sú jej korene? A ako sa vyvíjala?

Zverejnené 2.3.2022.

Kategória

Na úvod tejto témy si možno kladiete otázku, prečo hovoríme o rodinnej terapii ako o súčasti liečby rôznych závislostí? Je to z toho dôvodu, že závislosť nie je izolovaným javom, ktorý by sa týkal len závislej osoby, práve naopak, vzniká, existuje a môže byť podporovaný našimi blízkymi vzťahmi, najmä tými rodinnými. Ak sa u jedného člena rodiny vyskytuje závislosť, má to vplyv na fungovanie a kvalitu vzťahov celej rodiny.

Rodinná terapia je preto odporúčaná každému pacientovi u nás v OLÚP, n. o. Predná Hora. Ide o neoddeliteľnú súčasť liečby, ktorá môže mať priaznivý vplyv ako na pacienta, tak aj na ostatných členov jeho rodiny. Rodinná terapia je teda druh terapeutickej práce, pri ktorom nie je v centre diania jednotlivec, ale rodina ako celok.

Kde sú korene rodinnej terapie?

Po druhej svetovej vojne nastal búrlivý spoločensko-politický vývoj, ktorý sa dotkol aj oblasti psychoterapie. Na konci 50. rokov 20. storočia sa najmä v USA začal klásť dôraz na rozvoj prístupu, ktorý sa zameriaval na vzťahy v rodine. Poukazoval na to, že problémy človeka do istej miery súvisia s jeho rodinnými vzťahmi.

O niečo neskôr sa rodinná terapia začala objavovať aj v Európe. Ako samostatný smer nemá jedného konkrétneho zakladateľa či školu. Vyvíjala sa a prechádzala rôznymi obmenami súčasne na viacerých miestach. Do Československa sa postupne zavádzala v 70. rokoch 20. storočia najmä zásluhou dvoch detských psychiatrov – P. Boša a J. Špitza.

Vývoj rodinnej terapie v liečbe závislostí

To, že rodina zohráva dôležitú úlohu pri liečbe závislostí, si odborníci uvedomovali už oveľa skôr, ako vôbec rodinná terapia ako samostatný terapeutický smer vznikla. Pri závislostiach upozorňovali najmä na fakt, že rodina má často vplyv na udržiavanie závislého správania u závislých ľudí.

V našich podmienkach bol priekopníkom v oblasti práce s rodinnými príslušníkmi závislých psychiater a psychoterapeut Jaroslav Skála. Ten už v 60. rokoch 20. storočia položil základy takejto práce s rodinou pre pacientov, ktorí sa aktuálne nachádzali v liečbe. Vytvoril tiež prvé centrum svojho druhu v strednej a východnej Európe, ktoré sa zaoberalo aj rodinnou terapiou.

Skála poukazoval najmä na dva dôvody, pre ktoré má práca s rodinou závislého človeka význam. Prvý je ten, že ak sa terapeuticky pracuje s rodinou, upravuje to prostredie tak, aby bolo priaznivejšie pre abstinenciu. Druhým dôvodom je fakt, že práca s rodinou do istej miery zabraňuje tomu, aby sa škodlivé návyky šírili na ďalšie generácie.

V súčasnosti sa kladie stále väčší dôraz na význam rodinnej terapie pri liečbe závislostí. Aj my v OLÚP, n. o. Predná Hora preto našim pacientom, ktorí sú aktuálne v liečbe, ponúkame možnosť zúčastniť sa spolu s rodinou na takejto terapii. Ak Vás táto téma zaujala a chceli by ste sa rodinnej terapie zúčastniť, viac informácii nájdete TU.

Autorka: Mgr. Elena Skalická, psychologička

Ilustračné foto: Unsplash/Jochen van Wylick