Preskočiť na obsah

Prvý polrok 2023 v našej špecializovanej nemocnici: Zmena prístupu, vzdelávanie aj nová webová stránka

Zverejnené 30.6.2023.

Kategória

Niekdajší grécky filozof Platón kedysi vyslovil slová, ktorých váhu pociťujeme na Prednej Hore vždy, keď prekročíme prah špecializovanej nemocnice. „Začiatok je najdôležitejšia časť každej práce.“ Preto sa púšťame do nových projektov, nikdy nestojíme na jednom mieste a status quo jednoducho odmietame. Veríme totiž, že môžeme deň za dňom prinášať lepšie a kvalitnejšie služby v rámci predliečebnej, liečebnej i poliečebnej starostlivosti. Ak vás zaujíma, čo sa u nás dialo prvý polrok 2023, tak sa to dozviete nižšie.

Vedieť viac, byť lepší

Všetci pracovníci našej špecializovanej nemocnice sa zúčastňovali rôznych druhov vzdelávacích akcií – či už interných alebo externých. V tejto súvislosti patrí veľké poďakovanie partnerskej spoločnosti TIMAN, s.r.o., ktorá nám tieto činnosti sprostredkúva.

Zmena prístupu

Tým azda najvýznamnejším krokom, ktorým sa nám podarilo odštartovať novú kapitolu, je zmena terapeutického prístupu v liečbe pacientov. Tá je súčasťou strategického plánu rozvoja adiktologických služieb v našej špecializovanej nemocnici na najbližšie obdobie.

Zimný športový deň

Nezabúdame na to, že firma, to sú ľudia. Preto aj tento rok vedenie Odborného liečebného ústavu psychiatrického, n. o. Predná Hora zorganizovalo zimný športový deň. Povestného tímového ducha sme upevnili spoločným lyžovaním, bežkovaním, turistikou i ďalšími výzvami.

Doliečovanie na druhú

Našou víziou je prinášať vždy kvalitnejšie služby aj pre tých, ktorí sa k nám s dôverou vracajú každý mesiac v rámci doliečovania. V mesiacoch apríl a jún sme preto tieto aktivity umocnili usporiadaním sprievodných akcií s názvom Vítanie jari a Zdravie očami detí.

Lepšie podporné služby

V prvom polroku 2023 sa začala aj rekonštrukcia poľovníckeho zámočku, v ktorom sídli Expozícia Ferdinanda Coburga a pridružená krajinotvorba. Tieto aktivity sú súčasťou skvalitňovania podporných služieb zameriavajúcich sa na podporu pacientov Odborného liečebného ústavu psychiatrického, n. o. Predná Hora.

Nová webová stránka

Formujúce sa stredisko podporných služieb našej špecializovanej nemocnice si vyžiadalo vznik novej webovej stránky, pod ktorou združuje svoje aktivity. A tak sme v prvom polroku 2023 spustili do prevádzky doménu www.spoluprelepsizivot.sk, pod ktorú sa prenášajú všetky podporné činnosti, zatiaľ čo sa náš pôvodný web bude sústreďovať vyslovene na hlavnú činnosti.  

Zaujímavé činnosti a aktivity, ktoré absolvujeme, vám postupne predstavujeme aj na našich sociálnych sieťach Facebook a Instagram prostredníctvom Týždenných prednohorských zvestí. Ak teda chcete vedieť viac, sledujte nás online.

Autorka: Mgr. Rozália Hubeňáková, referentka marketingu a vzdelávania

Ilustračné foto: Unsplash/Hannah Busing