Preskočiť na obsah

Prípadová štúdia – OLÚP, n. o. Predná Hora

Zverejnené 17.12.2020.

Kategória

Lukáš Bordák

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

lukas.bordak@alef.com

Psychiatrická liečebňa novej generácie pripravená na novú éru – Telemedicínu

Hlavné výzvy projektu:

Aktuálna situácia s COVID-19 núti inštitúcie zavádzať inovatívne riešenia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Vzhľadom na to, že bol na začiatku pandémie obmedzený styk s ľuďmi a cestovanie, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora hľadal riešenie ako zostať v kontakte so svetom.

Zadanie projektu bolo definované s dôrazom na:

  • neohroziť chod organizácie, zdravia klientov a zamestnancov
  • pomocou intuitívnej technológie uskutočňovať virtuálne lekárske a vzdelávacie semináre
  • služba musí byť dostupná globálne s maximálnym dôrazom na dodržanie bezpečnostných štandardov

Spoločnosť ALEF Distribution SK, s. r. o. podala pomocnú ruku a aktívne sa podieľala na úspešnom riešení tohto striktného zadania. Výsledkom spolupráce sú tri videokonferenčné miestnosti plne integrované s Cisco Webex platformou. Vďaka tomu môže zaškolený personál organizácie bezpečne fungovať aj v týchto neistých časoch. Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora sa zaoberá liečbou pacientov závislých od alkoholu, patologických hráčov a závislých od tvrdých drog. Ústavná liečba drogových závislostí je súborom psychoterapeutických, fyzických, kultúrnych a sociologických aktivít, ktoré nemožno presne vymedziť jednotlivými bodmi liečebného systému, nakoľko jedna aktivita sa prelína aj do ďalších oblastí. Náš systém pracuje s komplexným liečebným programom, s komunitou, a predovšetkým s nadšeným a angažovaným personálom, ktorý stavia na tom, že naši pacienti sú osobnosti, ktorí sú schopní a ochotní zmeniť svoj doterajší život.

Nasadené technológie

» Cisco Webex Board 55”
» Cisco Webex Room Kit Mini
» Cisco Room kit Plus so sekundárnou kamerou

OLÚP vybavil 3 miestnosti video-konferenčným riešením od spoločnosti Cisco Systems, kde hlavnou výzvou projektu bolo vytvorenie komunikačnej platformy. Telemedicína je definovaná ako súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj synonymom dištančná medicína.

„OLÚP, n. o. Predná Hora je špecializovaná nemocnica s viac ako 45 ročnými skúsenosťami, kde hlavným predmetom našej činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti liečby závislostí všetkých druhov a liečby psychických porúch a aj vďaka novým technológiám dávame ľuďom nádej na nový život.

Pavol Hurajt námestník riaditeľa pre ekonomiku a personalistiku