Preskočiť na obsah

Na úvod

Zverejnené 23.9.2019.

Kategória

Závislosť na návykových látkach je celosvetový problém.  Návyku  prepadajú jedinci bez ohľadu na národnosť, rasu,  sociálnu situáciu, vzdelanie, vek,  či pohlavie.

Drogy, aj keď nie v súčasnom zmysle slova, užívali ľudia aj v minulosti. Napríklad konzumovali halucinogénne huby alebo rastliny, ktoré obsahovali hypnotiká. Omamné látky bývali súčasťou náboženských rituálov v starovekých kultúrach a v stredoveku bola veľmi populárna alchýmia, ktorá objavovala nové zdroje opiátov. Vďaka rozvoju chémie dokázali už od 17. storočia pripravovať koncentráty a napokon aj vyrábať syntetické látky vrátane, silného ópia morfínu. Hojne sa používal najmä v 19. storočí na tlmenie bolesti po operáciách počas európskych vojen.

Riziká predávkovania alebo vývoja závislosti však boli pojmom neznámym, preto prvými závislými sa stali práve pacienti, ktorým dlhodobo podávali morfín Pod vplyvom tejto drogy začali v 20. storočí dobrovoľne unikať z reality spisovatelia, maliari, lekári i študenti medicíny. Po prvej svetovej vojne neodolali umelecké kruhy kokaínu a počas druhej svetovej vojny si posilňovali svoju fyzickú i psychickú kondíciu silnými liekmi vojaci, najmä anglickí a nemeckí letci či parašutisti. V 60-rokoch sa drogy stali súčasťou životného štýlu hnutia hippies, niekomu stačila marihuana a LSD, iní sa prepracovali k heroínu. Nove druhy drog sú ešte nebezpečnejšie, lebo sa dávajú vyrobiť umelou cestou a spôsobujú už v krátkej dobe ťažkú závislosť a fatálnu deštrukciu organizmu.

Zdravotnú starostlivosť v oblasti liečby závislostí všetkých druhov a liečby psychických porúch poskytuje pre celé Slovensko Odborný  liečebný ústav psychiatrický, n.o., Predná Hora, špecializovaná nemocnica pre  diagnostiku a liečbu všetkých  typov   závislostí  (látkových ako aj nelátkových)  už viac ako 45 rokov.

MUDr. Oleg MARTINOVE

              riaditeľ