Preskočiť na obsah

Prednohorské dni 30. – 31. 5. 2019

Zverejnené 5.6.2019.

Kategória

Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom.

Antoin de Saint-Exupéry

Spolupráca a komunikácia sú základnými kameňmi pri znižovaní prevalencie závislostí. Pod vedením PhDr. Vladimíra Stanislava, PhD., MPH. kolektív OLÚP, n. o. Predná Hora v období rokov 2013-2020 pripravili projekt „Výmena skúsenosti a šírenie dobrej praxe v oblasti riadenia kvality služieb pre užívateľov psychoaktívnych látok“ (projekt MZSR) výstupom tohto projektu sú „Štandardy odbornej spôsobilosti“. Štandardy majú slúžiť ako nástroj prepojenia služieb pre klientov, ktorí hľadajú pomoc v súvislosti so závislosťou od všetkých typov návykových látok. V dňoch 30.-31. mája 2019 boli hlavnou témou Prednohorských dní 2019. Počas dvojdňového podujatia odborníci v liečbe závislostí otvorili tému adiktológia na Slovensku a štandardné terapeutické a diagnostické postupy v medicíne drogových závislostí.