Preskočiť na obsah

Prečo neostávať v abstinencii sám? Sila skupiny abstinujúcich

Zverejnené 13.3.2023.

Kategória

Hovorí sa, že piť, užívať drogy, alebo hrať hazardné hry človek dokáže aj sám, ale abstinovať nie. Tiež je veľmi často prízvukované, že samotná liečba nestačí a dôležité je, čo človek robí po jej skončení. Môže sa rozhodnúť, že je „vyliečený“ a nič ďalšie nepotrebuje, no lepšie je, ak sa zameria aj na doliečovanie. Preto sa v nasledujúcich riadkoch dozviete viac práve o doliečovaní, konkrétne v skupine abstinujúcich.

Čo je to doliečovanie a aký má význam?

Závislosť je recidivujúce, celoživotné ochorenie a preto je potrebné pokračovať v doliečovaní aj po skončení ústavnej liečby. Práve doliečovanie je jedným z oporných bodov, ktorý pomáha udržiavať človeka v abstinencii.

V čom konkrétne spočíva význam doliečovania? Ide o aktívny prístup, vďaka ktorému môže človek dosiahnuť abstinenciu a tiež si ju aj udržiavať. Často sa stáva, že rokmi v aktívnej závislosti človek stráca priateľov a blízkych a ostáva sám, prípadne v kruhu ľudí, s ktorými pil alebo užíval iné drogy. Riešením je práve návšteva klubov, kde si môže vytvoriť nové, nerizikové vzťahy s ľuďmi, ktorí abstinujú. Prínosom doliečovania môže byť tiež ustálenie zmien v životnom štýle, čo pomáha k udržaniu, prípadne znovunadobudnutiu motivácie.

Poznáme viaceré formy doliečovania – návšteva ambulantného psychiatra, individuálna psychoterapia, pobyt v resocializačnom zariadení, návšteva AA/NA meetingov, alebo A-/G-/N- kluby. Zameriame sa práve na skupinové doliečovanie.

Sila skupiny abstinujúcich

Doliečovanie v skupine abstinujúcich môže na niekoho pôsobiť odstrašujúco. „Ja si mám sadnúť na skupinu pred cudzích ľudí a začať im hovoriť o svojich problémoch?“ S podobnými vyjadreniami sa stretávame aj na liečbe, hlavne u ľudí, ktorí sú v takomto zariadení prvýkrát. Väčšina z nich však už po pár sedeniach pochopí, v čom spočíva sila skupiny (či už je to v liečbe, alebo aj v priebehu doliečovania). 

Veľmi účinným faktorom pri skupinových stretnutiach je vzájomné pochopenie, dodávanie si nádeje, poskytnutie informácii, ktoré môžu človeku ďalej v abstinencii napomáhať. Abstinent si môže nájsť nový okruh priateľov, ktorí budú lepšie rozumieť tomu, čím si prechádza. Dôležité je aj zistenie, že v tom človek nie je sám, ale stoja pri ňom ľudia, ktorí sú ochotní a pripravení mu nezištne podať pomocnú ruku. Práve v tomto všetkom a ešte v mnohom ďalšom spočíva sila skupiny abstinujúcich.

Záverom

Na záver nájdete malé odporúčanie. Ak aj vy rozmýšľate, či je vo vašom okolí podobná skupina a či ju navštíviť, neváhajte a urobte tak. Zoznam všetkých doliečovacích skupín viete nájsť na internete a na niektoré stretnutia sa viete pripojiť aj online. Tiež sa odporúča zájsť na stretnutie minimálne päťkrát kým sa rozhodnete či je daná skupina pre vás vhodná, alebo nie. Nevzdávajte to teda po prvom, či druhom sedení, ak niečo nie je podľa vašich predstáv, ale skúste tomu dať šancu.

Prajem vám, aby vás abstinencia bavila a aby ste si našli taký spôsob doliečovania, ktorý vám bude sedieť a najmä pomôže vo vašej ceste abstinenta či abstinentky. Verím, že s niektorými sa vidíme už tento piatok a sobotu na klube u nás na Prednej Hore.

Autorka: Mgr. Elena Skalická, psychologička

Ilustračné foto: Pexels/fauxels