Preskočiť na obsah

Pôvodná idea sviatku MDŽ? Ženy bojujúce za kratší pracovný čas, lepšie platy aj hlasovacie právo

Zverejnené 8.3.2022.

Kategória

Medzinárodný deň žien (MDŽ) pripadá každoročne na 8. marca. Je vo svete rešpektovaným sviatkom, ktorý zaviedla OSN pre pripomienku štrajku newyorských krajčírok z roku 1908. Ženy vtedy usilovali o kratší pracovný čas, lepšie platy, hlasovacie právo a koniec detskej práce. Prvý oficiálny sviatok žien bol oslávený 28. februára 1909, dátum 8. marca sa ustálil až po prvej svetovej vojne a MDŽ ako taký v roku 1975.

Na začiatku 20. storočia patrilo medzi hlavné ciele sviatku vybojovanie volebného práva žien, o ktoré sa najviac zaslúžili Britky spolu s Američankami. V súčasnosti MDŽ vyzdvihuje solidaritu žien v oblasti rovnakých šancí, spravodlivosti, mieru a rozvoja. Oslavuje sa ženskosť a emancipácia, ktorá bohužiaľ na mnohých miestach na svete nie je samozrejmosťou ani v 21. storočí.

MDŽ má tradície najmä v Európe, USA či Ázii. Talianky prijímajú 8. marca od mužov žltú kvetinu mimózy a od štátu napríklad bezplatný vstup do múzeí. Turkyne absolvujú rôzne spoločenské akcie, i v reštauráciách, kde sú v tento deň vyhlásené oslavy bez prítomnosti mužov. Takmer pôvodnú podobu má MDŽ v Argentíne, kde sa ženy vydávajú do ulíc a bojuje za svoje práva. V Číne je zase už od roku 1949 štátnym sviatkom spojeným s poldňovým voľnom pre zamestnankyne.

Avšak aj marcová pripomienka veľkého počtu aktivít i úspechov súvisiacich so ženskou emancipáciou je rozhodne na mieste. Je to čas, kedy by sme sa najmä my muži mali zastaviť, pozrieť sa okolo seba, poďakovať sa a vzdať úctu všetkým ženám v širšom, či užšom okolí, matkám, manželkám, spolupracovníčkam… Jednoducho preto, že sme im dlžní za veľmi veľa, za všetku starostlivosť, toleranciu, často i sebaobetovanie, oporu, nezištnú pomoc v celom priebehu nášho života.

Sú rôzne pohľady na postavenie ženy v spoločnosti – na strane jednej je to snaha o prehnanú emancipáciu, na strane druhej znevažovanie snahy žien o sebarealizáciu. Oba extrémy sú možným zdrojom frustrácie a depresií so všetkými ich následkami. Umožniť nájsť ženám zlatú strednú cestu, aby neutrpela ujmu rodina, a aby došlo i k naplneniu ich osobných ambícií, je úlohou predovšetkým nás mužov. Vďaka ženám za všetko čo pre nás a často i za nás urobili, za ich pochopenie, toleranciu a úprimnú láskavosť.     

Autor: MUDr. Pavel Pelikán, lekár – špecialita v odbore vnútorné lekárstvo a všeobecné lekárstvo

Ilustračné foto: Unsplash/Vonecia Carswell