Preskočiť na obsah

Poďakuj sestre!

Zverejnené 12.5.2022.

Kategória

      Úspešne napĺňať rolu sestry je náročným poslaním, preto si práca zdravotnej sestry vyžaduje nielen mať potrebné vedomosti, zručnosti ale mať aj schopnosť prijímať pacientov takí akí sú, snažiť sa rešpektovať a tolerovať ich  potreby a ich individualitu.  

Povolanie sestra je náročné povolanie, ktoré  spočíva v pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú. Často je práca sestry aj riziková, mnohokrát sú sestry pri svojej práci vystavené každodennej záťaži, stresom, ktorým musia čeliť a zvládať rôzne náročné situácie. Okrem toho sa sestry stretávajú  aj s rôznymi inými problémami súčasnej doby ako napríklad chýbajúce istoty, nedostatok zdravotných sestier, reformy v zdravotníctve, atraktívnosť povolania a iné..

      12. máj je rovnako aj Medzinárodným dňom sestier, ide o spomienku v deň narodenia významnej  priekopníčky  ošetrovateľstva a sesterského povolania – Florence Nightingalovej. Nightingalová úspešne realizovala celý rad reforiem v oblasti starostlivosti o chorých. Bojovala za práva pacientov, poukazovala na nedostatky zdravotníckeho systému a navrhovala zmeny v zlepšení nemocničných zariadení. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) si aj na Slovensku každý rok pripomína Medzinárodný deň sestier. Zároveň sa 12. máj stal dňom, kedy sa sestrám udeľuje cena Biele srdce za prínos v ošetrovateľstve.

     V našom zariadení si aj tento rok sestry, praktické sestry, sanitárky pri spoločnej káve pripomenuli tento deň svojou zodpovednou a obetavou prácou v starostlivosti o pacienta. Milé slová od pacientov, ich úsmev, poďakovanie, povzbudenie, ako aj spokojnosť pacienta prináša nám sestrám nielen dobrý pocit, že si svoju prácu vykonávame spoľahlivo  a zodpovedne, ale zároveň je aj akousi výzvou pre zlepšovanie odbornej prípravy sestier, ale aj rešpektovania profesie sestier.

Preto poďakovanie patrí nielen každej zdravotnej sestre, ale aj praktickej sestre a sanitárke!

Autorka: PhDr. Marianna Hajdúková, MPH, vedúca sestra 3. a 4. oddelenia MDZ

Ilustračné foto: Unsplash/Patty Brito