Preskočiť na obsah

Piaty september je dňom abstinentov.

Zverejnené 5.9.2023.

Kategória

“Abstinencia je stav duše” J.Mariáni

Vedeli ste, že 5. September, je už niekoľko rokov vyhlásený za Národný deň abstinentov (NDA)?

Z dostupných zdrojov vieme, že tento deň nebol vybraný náhodne, ale spája sa s dňom založenia (dnes už pod týmto názvom neaktívneho) Združenia abstinujúcich Slovenska (ZAS). Národný deň abstinentov bol zaregistrovaný Združením abstinujúcich Slovenska 5. septembra v roku 1995 a  celkovo prvý ročník NDA s heslom Deň bez alkoholu sa uskutočnil o tri roky neskôr- v roku 1998. Medzi hlavné ciele jednotlivých ročníkov patrili snahy podať verejnosti pravdivé informácie o tom, čo je to abstinencia a kto vlastne abstinent je. Zároveň mali byť poďakovaním všetkým rodinným príslušníkom a priateľom, ktorí stoja okolo abstinenta a pomáhajú mu v jeho úsilí žiť triezvy život a motiváciou spoločnosti k zdravému spôsobu života. “Počas národného dňa členovia ZAS-u neprezentujú svoju abstinenciu, ktorá je základnou podmienkou pre členov združenia, ale jej nadstavbu spočívajúcu v rozvoji osobnosti a v obohatení okolia abstinujúceho o mimoriadne hodnoty,“ uviedol svojho času prezident ZAS Pavol Podmajerský.

Nie náhodou sa práve v mesiaci september konali viaceré podujatia, realizované za účelom osvety v oblasti užívania návykových látok. Išlo napríklad o kultúrno-športové podujatie – „Celoslovenské športové hry abstinujúcich“ – ktoré sa konajú dodnes. Alebo sa konal tiež „Deň otvorených dverí na Prednej hore“, kedy sa mohli návštevníci v skupinkách zoznámiť so spôsobom života u nás v ústave. K dispozícii im bola prehliadka izieb a areálu, či osobné rozhovory s personálom a pacientmi.

V súčasnosti azda najväčšou komunitou združujúcou abstinujúcich Slovenska je Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska, známa pod skratkou ASKAS. Toto občianske združenie vzniklo v máji 1994. Medzi jeho hlavné ciele patrí všestranne a vzájomne si napomáhať pri efektívnom napĺňaní svojho rozhodnutia trvale a dôsledne abstinovať, koordinovať abstinentský život a činnosť klubov abstinujúcich na Slovensku, obhajovať práva, presadzovať potreby a chrániť oprávnené záujmy abstinujúcich od akejkoľvek drogy (viď. askas.sk)

Nedá mi nespomenúť aj “míľovými krokmi” napredujúcu činnosť A-klubu Tornaľa, ktorý úspešne expanduje stále do nových lokalít Slovenska a svojimi kreatívnymi nápadmi si nachádza cestu veľkému množstvu abstinentov všetkých vekových kategórii.

Touto cestou by som chcela vyjadriť veľkú poklonu a vďaku týmto združeniam za usilovnosť, nápaditosť a vytrvalosť pretože všetko toto je na pozadí ich fungovania nepochybne cítiť. V duchu “piť môžeš sám, ale abstinovať len ťažko” môžeme na ich stránkach nachádzať mnoho aktivít, ktorých sa každý abstinent (veľa krát spolu aj s rodinami) môže zúčastniť. Azda nie je obdobie v roku, kedy by niekto, kto nechce byť v abstinencii sám nenašiel v činnosti týchto združení útočište- jarné akcie, stretnutia, výročia, letné turistické výstupy, či guláše, jesenné posedenia a odborné stretnutia, zimné Vianočné kapustnice, Silvestrovské a po novoročné veselice.

Na záver drahí abstinujúci priatelia, k Vášmu sviatočnému dňu Vám z úprimného srdca prajem nech sa Vám živosť vďaka triezvosti, ktorú žijete z tvárí nikdy nevytráca, nech Vás radosť a vytrvalosť sprevádza. Vďaka za pomoc, ktorú aj nám Vašimi návštevami na besedách, „posilovačkách“, návštevách podávate. Vždy Vás radi s otvorenou náručou privítame.

“Samotná abstinencia nie je cieľom, ale prostriedkom k uskutočňovaniu cieľov v živote.”

Vybrať sa na cestu abstinencie nie je ľahké rozhodnutie, tento krok si vyžaduje veľkú dávku odvahy. Otvára sa tým pred človekom (do toho času niekedy aj dlhé roky prežívajúceho v útrobách závislosti) celkom nový, nepoznaný svet. Ale oplatí sa! Kto iný to môže popísať lepšie ako ten, kto abstinenciu žije? Tak už naozaj na záver, Vám prajem príjemné čítanie:

Môj život v abstinencii.

Žijem svoj sen a mám sa rád. Asi takto by som zhodnotil svoj život, ktorý som nadobudol ako 37

ročný, kedy som opustil liečbu a vykročil na cestu bez alkoholu. Abstinujem 5 rokov. Deň bez alkoholu sa stal súčasťou mojej abstinencie, pomáha mi úspešne dosahovať ciele, žiť plnohodnotný a kvalitný život. Je až neuveriteľné akú silu a chuť do života som dokázal v sebe nájsť hlavne po 3 rokoch od kedy som nepil. Abstinencia pre mňa nie je cieľ, ale nástroj na kvalitný a plnohodnotný život. Nesústreďujem sa na to aby som si nevypil, ale užívam si slobodu ktorú mi abstinencia prináša.

Ani raz počas mojej abstinencie som nepociťoval, že by som bol znevýhodnený alebo ukrátený preto, že si nemôžem – nechcem vypiť, skôr naopak, teším sa z toho keď si môžem dopriať chutné jedlá, kávu, zákusky a pritom mať radosť a vnútorný pokoj z prežitých chvíľ. Teším sa že si môžem dopriať kvalitný spánok a zaspávať s radostným očakávaním príchodu nasledujúceho dňa. Svoje vedomie si zamestnám natoľko, aby som všetky svoje naplánované činnosti dokázal zrealizovať, mám radosť z dobre odvedenej práce a to ma posilňuje deň čo deň. Nebudem klamať sú aj ťažšie chvíle, hádky prípadne konflikty, životné situácie, ktoré sú i napriek abstinencii, ale s čistou hlavou a s jasnou mysľou sa aj tie dajú vyriešiť.

Keď som vyšiel z liečenia nemal som nič, ani majetok, ani zážitky, na ktoré by som rád spomínal, ale mal som chuť žiť. Ako som už spomínal vyššie abstinenciu som považoval za základný kameň k tomu aby som skutočne žil. Teraz keď to všetko zhodnotím a pozriem sa na to čo všetko sa udialo za tých krátkych 5 rokov abstinencie, tak vidím hlavne také chvíle, ktoré sa peniazmi nedajú kúpiť: našiel som si partnerku s ktorou sme si založili rodinu, vychovávame spolu dcérku, narodil sa nám zdravý syn s ktorého máme radosť každý deň, vytvorili sme si domov kde mám veľkú chuť žiť. Deti ma nikdy nevideli opitého, tackajúceho, agresívneho a to čo sľúbim na to si pamätám a dodržím svoj sľub. Neberiem žiadne lieky na tlak a pod. nepotrebujem lieky aby som nepil a bol šťastný. Našiel som si prácu, ktorá ma veľmi baví, je dobre ohodnotená a vybudoval som si uznanie a rešpekt v kolektíve. Popri tom sa venujem svojmu koníčku – fotím, učím fotografov a aj to mi pomáha udržovať zdravý sociálny kontakt. Chodíme na pekné dovolenky, kde si vieme vychutnať spoločné chvíle a tá sloboda a tie možnosti ktorú prináša abstinencia je na nezaplatenie. Starám sa o seba, pravidelne navštevujem kluby abstinentov, pomáha mi aj posilňovací pobyt na OLÚP Predná Hora, a rozhovory s odborníkmi o závislosti mi dodávajú silu aby som pokračoval v živote BEZ alkoholu.

Nikdy nie je neskoro začať žiť život bez alkoholu, hlavne treba začať a čo je najdôležitejšie netreba to vzdať – za žiadnych okolností.

Abstinent K.K.

Autorka: Mgr. Katarína Knapíková, klinická psychologička

Ilustračné foto: Pexels/Skitterphoto