Preskočiť na obsah

Nástrahy a výzvy práce v ošetrovateľstve: boj o zdravie a vyhorenie

Zverejnené 13.5.2024.

Kategória

Ošetrovateľstvo je jedno z najdôležitejších povolaní v zdravotníctve, ktoré sa stará o celkové zdravie a pohodu pacientov. Napriek tomu, že práca ošetrovateľov je neoceniteľná, je spojená s mnohými nástrahami a výzvami, ktoré môžu mať vplyv na fyzické aj psychické zdravie sestier. Medzi tieto výzvy patrí vyhorenie, pracovné preťaženie a špecifické nástrahy spojené s prácou s psychiatrickými pacientmi.

Vyhorenie v ošetrovateľstve

Vyhorenie je stav, ktorý postihuje mnohých ošetrovateľov vo svete. Podľa štúdie zverejnenej v časopise Journal of Advanced Nursing vykazovalo vyhorenie až 43% ošetrovateliek. Tento stav je charakterizovaný emocionálnou a psychickou vyčerpanosťou, stratou záujmu o prácu a znížením pracovného nasadenia. Dlhodobý stres, pracovné preťaženie, nedostatok podpory a konflikty na pracovisku sú hlavnými faktormi vyvolávajúcimi vyhorenie u ošetrovateľov. (Štúdia: „Prevalence of Burnout among Nurses: A Systematic Review and Meta-Analysis“ – International Journal of Nursing Studies)

Nástrahy práce s psychiatrickými pacientmi

Práca s psychiatrickými pacientmi prináša svoje vlastné jedinečné výzvy a nástrahy, ktoré vyžadujú od zdravotníkov osobitnú odbornosť a empatiu.

Riadenie agresívneho správania

Sestry na psychiatrických oddeleniach sa často stretávajú s pacientmi, ktorí prejavujú agresívne správanie. Štúdia zverejnená v Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing ukázala, že až 69% ošetrovateliek sa stretlo s agresívnym správaním pacientov. Toto správanie môže byť náročné na riadenie a zvyšuje riziko zranení nielen pre pacientov, ale aj pre ošetrovateľov. (Štúdia: „Workplace Violence Against Nursing Staff in a Saudi University Hospital“ – International Journal of Nursing Studies)

Samovražedné tendencie

Zdravotnícki pracovníci sa na oddeleniach psychiatrie často stretávajú s pacientmi, ktorí prejavujú samovražedné tendencie. Riadenie týchto situácií vyžaduje nielen odbornosť, ale aj empatiu a schopnosť poskytnúť rýchlu a efektívnu pomoc pacientom v kríze. (Štúdia: „Prevalence and Risk Factors Associated with Non-Suicidal Self-Injury among Nursing Students: A Systematic Review and Meta-Analysis“ – Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing)

Psychotické epizódy

Sestry musia byť schopné efektívne zvládať psychotické epizódy u pacientov, ktoré môžu byť nebezpečné nielen pre samotných pacientov, ale aj pre ostatných na oddelení. Tieto situácie vyžadujú okamžitú a efektívnu reakciu a schopnosť zachovať chladnú hlavu v stresujúcich situáciách.

Záver

Vyhorenie a nástrahy spojené s prácou v ošetrovateľstve, najmä s psychiatrickými pacientmi, sú reálne výzvy, s ktorými sa v ošetrovateľstve denne stretávame. Tieto problémy môžu mať vážne dôsledky nielen pre samotné sestry, ale aj pre kvalitu poskytovanej starostlivosti.
Je nevyhnutné, aby zdravotnícke zariadenia a celá spoločnosť venovali väčšiu pozornosť týmto nástrahám a poskytli zdravotníckym pracovníkom potrebnú podporu, zdroje a odborné vzdelávanie na ich zvládnutie. Práve oni sú neoceniteľnými hrdinami nášho zdravotníckeho systému a ich práca si zaslúži najvyššie uznanie a podporu. Je na nás všetkých, aby sme sa postarali o ich pohodu a pomohli im zvládať náročné situácie, s ktorými sa stretávajú každý deň.

Autorka: Mgr. Lucia Buchtová, vedúca sestra 2. oddelenia MDZ 

Ilustračné foto: Unsplash/ MedicAlert UK