Preskočiť na obsah

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠPORTU ZA ROZVOJ A MIER

Zverejnené 6.4.2022.

Kategória

Medzinárodný deň športu pre rozvoj a mier (IDSDP), ktorý sa každoročne koná 6. apríla, predstavuje príležitosť uznať pozitívnu úlohu, ktorú šport a fyzická aktivita zohrávajú v komunitách a v životoch ľudí po celom svete.

Život je ako jazda na bicykli. Na udržanie rovnováhy sa potrebujete neustále hýbať.

Albert Einstein

Šport má moc zmeniť svet. Je to základné právo a silný nástroj na posilnenie sociálnych väzieb a podporu trvalo udržateľného rozvoja mieru, solidarity a rešpektu, aj v dnešných ťažkých časoch skľučujúcich ľudstvo konfliktom na Ukrajine. Šport z každej z oblastí vyslal jasný signál – STOP – agresívnemu konaniu, ktorému sme v súčasnej dobe svedkami.

Ako uznanie širokého vplyvu športu je globálnou témou IDSDP 2022 “zabezpečenie udržateľnej a pokojnej budúcnosti pre všetkých“. Prínos športu vytvára príležitosť v rámci osláv Dňa na podporu športu, ako nástroja na napredovanie ľudského práva a trvalo udržateľného rozvoja. V rámci tejto témy ústredie OSN v New Yorku uzná úlohu športu pri riešení klimatickej krízy a zdôrazní opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov a zmiernenie dopadov zmeny klímy na našu planétu.

Šport má jedinečnú pozíciu na to, aby ukázal vedúce postavenie, prevzal zodpovednosť za svoju uhlíkovú stopu, zapojil sa do klimaticky neutrálnej cesty, podnietil činnosť mimo športového sektora a zohrával hlavnú úlohu pri zvyšovaní povedomia medzi miliardami divákov, organizátorov a účastníkov na všetkých úrovniach. Keďže potreba naliehavých opatrení je každým dňom urgentnejšia, vzťah medzi športom a klímou sa musí lepšie pochopiť aj s podporou prijatia konkrétnych politických krokov, ktoré pomôžu zvrátiť vplyv zmeny klímy prostredníctvom športu.

„Obraz dnešnej doby“

Náš svet dnes čelí generačným výzvam, od vojny, chudoby a hladu, cez klimatické zmeny až po pandémiu COVID-19. Viac ako kedykoľvek predtým musíme prekonať naše rozdiely a zjednotiť sa ako jeden tím, ktorý bude spolupracovať na riešení týchto prekážok a na vytvorení bezpečnejšej, pokojnejšej a udržateľnejšej budúcnosti pre všetkých.

Môžem pomáhať našu planétu ničiť, alebo uzdravovať. To, čo vytváram svojou mysľou ovplyvňuje celú planétu

neznámy autor

Aby sme mohli participovať na vyššie zmienených cieľoch IDSDP a boli mentálne silní a odolní čeliť výzvam dnešnej “toxickej” doby, prikladáme prílohu zdravia:

Autor: Mgr. Dávid Šestina, telovýchovný pedagóg

Ilustračné foto: Unsplash/Kalen Emsley