Preskočiť na obsah

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonného obchodovania s nimi

Zverejnené 26.6.2021.

Kategória

V roku 2016 užilo drogu aspoň raz počas jedného roka asi 275 miliónov ľudí na celom svete, čo je približne 5,6% svetovej populácie vo veku od 15 do 64 rokov. Viac ako 35 miliónov ľudí trpí rôznymi poruchami zapríčinenými užívaním drog.

Ako naznačujú čísla, dopad užívania drog je rozsiahly. Sila tohto dopadu stúpa smerom k jednotlivcovi. V rámci spoločnosti vieme vyčísliť ekonomické a spoločenské straty, avšak je ťažké uvedomiť si subjektívny dopad. Na úrovni malého spoločenstva, akým je rodina, je dopad užívania drog výrazne vyšší a subjektívne silnejší. Vzťahy sú nefunkčné, medzi členmi rodiny prevládajú negatívne emócie ako hnev až fyzická agresivita, ľútosť, pocity viny či bezmocnosť. Spokojnosť so životom rodinných príslušníkov je výrazne nižšia, komunikácia nefunkčná.

A čo užívateľ drog, či dokonca závislý? Okrem spomenutých ťažkostí sa pridávajú ďalšie. U niektorých sú sociálne kontakty výrazne obmedzené na ďalších užívateľov a dílerov. Ich vzťah je definovaný užívaním. Hĺbka a dôvernosť vo vzťahoch chýbajú.

Keď si droga začne brať viac, než jej dokážu dať, nastupujú finančné ťažkosti, ktoré niekedy riešia krádežami, pôžičkami alebo hraním automatov. Počas užívania, a hlavne v ťahoch, človek zabúda na svoje potreby a svoje zdravie. Niektoré dôsledky užívania, psychické a fyzické, sa časom stanú nezvratnými, nehovoriac o predávkovaní vedúcom k smrti.

„Počas užívania, a hlavne v ťahoch, človek zabúda na svoje potreby a svoje zdravie.“

Čo užívateľ drog a hlavne závislý potrebuje? Pomoc. Už samotné užívanie je niekedy hľadaním pomoci a snahou o riešenie svojej životnej situácie ako strata blízkeho človeka a nepríjemných emócií ako impulzívna zlosť, depresia alebo úzkosť. S čím však človek neráta, sú vyššie spomenuté nežiadúce účinky, ktoré sa objavujú po mesiacoch alebo rokoch užívania.

Pre 16 či 17-ročného mladistvého je však oveľa jednoduchšie „nechať si poradiť“ rovesníkom, ktorý má vo vrecku dávku pervitínu alebo joint marihuany ako vyhľadať skutočnú pomoc, vďaka ktorej dokáže svoju situáciu riešiť bez negatívnych následkov. 

Našťastie, spôsobov riešenia pribúda. V rozhovore so psychológom, psychiatrom, sociálnym pracovníkom či abstinentom môže aj konzument pochopiť, prečo drogu užíva a čo mu dáva. Môže sa rozhodnúť, či svoje potreby bude napĺňať drogou alebo spôsobom, ktorý vedie k spokojnejšiemu a hodnotnejšiemu životu. 

Autor: Tomáš Juríčkov

Ilustračné foto:Unsplash/Isaiah Rustad