Preskočiť na obsah

Medzinárodný deň Červeného kríža

Zverejnené 7.5.2021.

Kategória

Májové dni sú pre červenokrižiakov dôvodom na oslavu. 8. mája si pripomíname Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Tento rok je to 102 rokov od založenia Československého Červeného kríža, tento deň pripadá na deň narodenia zakladateľa Červeného kríža Henryho Dunanta. Každý rok národné spoločnosti organizujú rôzne aktivity, aby vyzdvihli jedinečnú rolu, ktorú Červený kríž a Červený polmesiac zohráva v jednotlivých krajinách. Medzinárodné hnutie ČK/ČP svojou humanitárnou činnosťou už vyše 150 rokov pomáha miliónom ľudí zmierňovať ich utrpenie. Takmer pol milióna červenokrížskych pracovníkov a 11,6 miliónov dobrovoľníkov z viac ako 190 krajín ročne poskytuje pomoc a podporu 160 miliónom ľuďom. Cieľom hnutia je chrániť životy, zdravie, dôstojnosť a znižovať utrpenie ľudí v núdzi následkom vojen, prírodných alebo technických katastrof a epidémií bez ohľadu na národnosť, pôvod, náboženstvo alebo politický názor postihnutých.

V Slovenskej republike Slovenský Červený kríž sídli v Bratislave a riadi sa 7 princípmi medzinárodného hnutia Červeného kríža:

 1. humanita – bez akéhokoľvek rozdielu pomáhať zraneným na bojiskách, zmierňovať ľudské utrpenie, chrániť život a zdravie, zaručiť úctu k človeku,
 2. nestrannosť – nerobiť rozdiely medzi národnosťami, rasami, náboženským vyznaním, spoločenským postavením a politickou príslušnosťou,
 3. neutralita – dodržiavať odstup od konfliktov a sporov politického, rasového, náboženského a ideologického charakteru,
 4. nezávislosť – zachovať si určitú autonómiu, ktorá dovoľuje konať podľa zásad hnutia (aj keď činnosť podlieha platným zákonom v príslušnej krajine),
 5. dobrovoľnosť – hnutie je založené na dobrovoľnej a nezištnej pomoci,
 6. jednota – v jednej krajine môže pôsobiť len jedna národná spoločnosť,
 7. univerzálnosť – všetky spoločnosti majú právo a povinnosť vzájomne si pomáhať, hnutie ČK je celosvetové.

Hlavné činnosti SČK:

 • organizovanie a zabezpečovanie bezpríspevkového darcovstva krvi, výchova, propagácia a oceňovanie mnohonásobných darcov,
 • podieľanie sa na civilnej ochrane obyvateľstva,
 • školenia a kurzy prvej pomoci pre rôzne kategórie občanov,
 • zdravotnícka výchova v predškolských zariadeniach, na základných a stredných školách,
 • príprava dobrovoľných zdravotníkov a zabezpečovanie zdravotníckych služieb na rôzne masové podujatia,
 • poskytovanie sociálnych služieb a výpomoc odkázaným v rámci „susedskej výpomoci“ dobrovoľnými opatrovateľkami SČK,
 • oboznamovanie obyvateľstva so základnými princípmi ČK a zásadami medzinárodného humanitárneho práva,
 • plnenie ďalších úloh na základe požiadaviek vlády Slovenskej republiky, ak sú v súlade s princípmi ČK.

Základným článkom SČK sú jej členovia, ktorí cez rôzne aktivity pomáhajú spĺňať poslanie a úlohy SČK.Členom Slovenského Červeného kríža sa môže stať ktokoľvek od 5 rokov. Členovia tvoria členskú základňu Slovenského Červeného kríža v jednotlivých zložkách SČK, ako sú miestne spolky SČK, Mládež SČK, Vodná záchranná služba SČK. V súčasnosti eviduje SČK takmer 70 000 členov.

Zdroj: https://redcross.sk/

Mgr. Darina Gešková