Preskočiť na obsah

Každý deň by mal byť pre nás Dňom Zeme.

Zverejnené 22.4.2022.

Kategória

Každý rok je Deň Zeme definovaný vlastným mottom, roku 2022 patrí Investujme do našej planéty!

Možno ste sa po prečítaní pousmiali, ale naozaj stačí veľmi málo k tomu mať krajšie prostredie, čistejší vzduch a lepšie podmienky na žitie v budúcnosti. Urobiť tak môžeme všetci, napríklad obmedzme používanie plastov, šetrime vodou, trieďme odpad, kupujme lokálne potraviny a podporujme regionálnych farmárov, dobrovoľne sa zapájajme do činnosti pre lepšie okolie. Myslím si, že ešte stále sú to jednoduché činnosti, ktoré nás nestoja veľa len možno trošku našej snahy.

A práve preto nás táto téma nenechala ľahostajných a poňali sme tento deň aktívne, veď predsa tak, ako si to aj zaslúži. Zamestnanci a pacienti Odborného liečebného ústavu sa dňa 21.4.2022 vybrali zveľadiť okolie Prednej Hory a prebudiť ho do prichádzajúcej jari, ktorá sa už neodmysliteľne blíži. V rozdelených skupinách sa postupne presúvali a upravovali priľahlé parky a priestranstvá.

Minulý rok sme začali túto tradíciu nultým ročníkom. Prvý ročník Dňa Zeme na Prednej Hore je za nami ale už teraz vieme, že tu naša spoločenská zodpovednosť nekončí, skôr začína nová tradícia. Už je len na každom z nás, či zveľaďovať svoje okolie budeme len raz ročne alebo vždy, keď nám to okolnosti dovolia a či sa rozhodneme aj my investovať do vecí, ktoré za to stoja.

Pár faktov na koniec:

Environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD. o Dni Zeme hovorí:  

„Tento významný deň má v sebe prínos pre nás všetkých hlavne v tom, že nás učí zamyslieť sa nad všeobecnými zásadami. Tie spočívajú v ochrane zdravia okolitej prírody a šetreniu prírodných zdrojov.“ 

Podľa neho existuje niekoľko kľúčových zásad:

  • Výsadba stromov ˗ je taká jednoduchá. Stromy sú užitočné a krásne. Preto ich vysádzame. Uvedomujeme si ich význam v širšej spojitosti s prevládajúcimi zmenami klímy.
  • Recyklácia ˗ mnoho ľudí už pochopilo, že vhadzovať všetko do čierneho kontajnera a vyviezť to na skládku nie je ideálne riešenie. Niekto triedi iba sklo, noviny či PET fľaše a niekto rozoberie i obálku z výplatnej pásky, aby plastové okienko vytriedil osobitne.
  • Inteligentné nakupovanie ˗ tak ako všetko ostatné v živote, tak aj nakupovať s rozumom. Bez emócií, podľa svojich reálnych priorít a potrieb. Pobyt v nákupných centrách býva často ako pochod zamínovaným poľom. Iba málokto dokáže prejsť vedľa obchodov bez zastavenia.
  • Morálne a etické investovanie ˗ je investovanie finančných prostriedkov, pri ktorom sa nezvažuje iba jediný cieľ a to zisk, ale zvažujú sa tiež etické, environmentálne, spoločenské a ekonomické následky investovania.
  • Šetrenie vody ˗ má samozrejme väčšie ekologické rozpätie a často úzko súvisí so šetrením elektrickej energie. Voda je významná strategická surovina. Je dosť možné, že popri čiernom zlate sa čoskoro stane práve najdôležitejšou.
  • Čistá energia ˗ z nevyčerpateľných zdrojov energie pochádza výlučne z prírodných zdrojov Zeme. Ide o slnečné žiarenie, vietor, vodu, geotermálne teplo a biomasu. Ak sa správne využívajú, nikdy sa nevyčerpajú a nespôsobujú nebezpečné zmeny klímy.
  • Rozumné vykurovanie ˗ pri rozhodovaní sa o najvhodnejšom spôsobe vykurovania, pri stavbe či prestavbe domu je efektívne nechať si vypracovať energetický audit.
  • Environmentálna osveta ˗ je usmerňovanie hodnotovej orientácie ľudí, viesť ich k tvorivému mysleniu a k racionálnemu vplývaniu na životné prostredie vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Pri príležitosti Dňa Zeme si môžete preskúšať svoje vedomosti z prostredia ochrany životného prostredia v EkoKvíze. Link nájdete tu: https://ekokviz.eu/

Autorka: Lucia Kriaková, zdravotnícky labornat

Ilustračné foto: Unsplash/Casey Horner