Preskočiť na obsah

Je len jedna Zem, preto si ju chráňme!

Zverejnené 5.6.2022.

Kategória

     5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Myšlienkou tohto dňa je upozorniť svetovú verejnosť na problematiku ochrany životného prostredia a zároveň upriamiť pozornosť na obnovu ekosystémov, ako aj na potrebu riešiť problémy v oblasti životného prostredia.

Ako chrániť našu Zem?

      Je to nekonečný proces enviromentálnych aktivít zameraný napríklad na eliminovanie znečistenia vôd a ovzdušia, ochranu ozónovej vrstvy Zeme, ochranu prírody, na zneškodňovanie odpadov a otázky biodiverzity, na jadrovú bezpečnosť a iné aktivity.  Zároveň by sme si mali, čoraz hlbšie uvedomovať, že rovnováha všetkého živého na tejto planéte je, obdivuhodná, vzácna, no veľmi krehká. Aby sa udržala a zlepšovala rovnováha jednotlivých zložiek životného prostredia musíme ich chrániť pred škodlivými zásahmi a nepriaznivými vplyvmi. Všetci obyvatelia tejto planéty potrebujú k svojmu životu zdravé a kvalitné životné prostredie. Nie všetci ho však majú. Niektorí obyvatelia pociťujú nedostatok pitnej vody, niektorí žijú v mestách zamorených exhalátmi z fabrík a dopravy, niektorých sužujú prírodné katastrofy. V poslednom období sme svedkami stúpajúceho počtu ekologických havárií a ničivých prírodných katastrof, ktoré sú zapríčinené ľudskou činnosťou. Preto skúsme zmeniť naše postoje a správanie a zmiernime negatívny dopad nášho pôsobenia na životné prostredie. Chráňme poklady našej Zeme pre nás, ako aj pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na zemi.

Myslime globálne, konajme lokálne,

urobme preto aj my a to nie len symbolicky, ale aj vlastným pričinením mestá, parky, lesy, zelenšími tým, že budeme aktívne konať. Skrášlime si svoje okolie, v ktorom žijeme, pozbierajme neporiadok, vyseparujme odpad, šetrime vodou a energiami. Staňme sa stúpencami zdravého spôsobu životu lebo čisté životné prostredie je základným predpokladom pre ľudské zdravie.

      Téma životného prostredia bola blízka aj bulharskému cárovi Ferdinandovi Coburgovi, ktorý bol uznávaným prírodovedcom, botanikom a ochrancom prírody. O jeho vzťahu k prírode svedčia aj rôzne kresby z prírodovednou tematikou, ktorými vyzdoboval svoj príbytok.  Bol  očarený  muránskou prírodou. Aj dnes Národný park Muránska planina oslovuje návštevníkov svojou mimoriadnou biodiverzitou. Väčšinu územia Národného parku tvoria lesy, žije tu veľa druhov vtákov a cicavcov. Žije a rastie tu viacero druhov živočíchov a rastlín.

,,Iba jedna Zem“ sa stala aj hlavnou témou Svetového dňa životného prostredia  pre rok 2022 a zameriava sa na udržateľný život v harmónii s prírodou. Preto je dôležité ako človek pristupuje k životnému prostrediu, ako sa oň stará a či s ním dokáže žiť v symbióze. Choďte do prírody so svojimi najbližšími a priateľmi a na zdravom vzduchu oslávte Svetový deň životného prostredia a svojou aktívnou činnosťou pomôžte prírode.

Však človek má právo na zdravé životné prostredie!

Autorka: PhDr. Marianna Hajdúková, MPH, vedúca sestra 3. a 4. oddelenia MDZ

Ilustračné foto: Unsplash/Grant Ritchie