Preskočiť na obsah

Európsky deň práv pacientov – Pacient musí byť na prvom mieste – Pacient budúcnosti

Zverejnené 15.4.2021.

Kategória

18.apríl je dátumom, kedy si opätovne v celej Európskej únii pripomíname Európsky deň práv pacientov. Podnet na jeho uznanie Európskou komisiou iniciovalo v roku 2002 v súčinnosti s ďalšími národnými inštitúciami Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (Active Citizenship Network). Ochrana práv pacientov je definovaná v Európskej charte práv pacientov. Podľa Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) SR sú ešte aj v súčasnosti na Slovensku skôr neznámou témou, a práve preto je dôležité poukázať na neznalosť tejto problematiky v našom ústave OLÚP n. o. Predná Hora.

Na Slovensku existuje veľká spoločenská objednávka na zavedenie legislatívnych zmien v zdravotníctve. Rovnako dôležité však je zapojiť pacientov a pacientske organizácie do rozhodovacích procesov, ako aj do kontrolných mechanizmov v zdravotníctve. „Je potrebné, aby sa nový minister spojil s pacientmi a ich organizáciami pri riešení problémov.

14 základných práv pacienta obsiahnutých v Charte zahŕňa:

 1. Právo na prevenciu – každý má právo na služby spojené s predchádzaním chorôb.
 2. Právo na prístup k zdravotníckym službám – bez ohľadu na rasu, finančné zázemie, miesto bydliska, druhu choroby.
 3. Právo na informácie – týkajúcich sa svojho zdravotného stavu, zdravotníckych služieb, ale aj vedeckého výskumu a technickej inovácie.
 4. Právo vyjadriť súhlas – pacient sa smie na základe informácií podieľať na rozhodovaní o svojom zdraví.
 5. Právo slobodného výberu – spomedzi rôznych liečebných metód a poskytovateľov na základe dostupných informácií.
 6. Právo na súkromie a zachovanie dôverného prístupu – týka sa osobných informácií, vrátane informácií o zdravotnom stave, diagnózach, liečebných metódach, vyšetreniach, prehliadke u odborného lekára aj o chirurgickom zákroku.
 7. Právo na rešpektovanie pacientovho času – pokiaľ je to možné, pacient by nemal čakať na ošetrenie dlhšie, než je potrebné, naopak má právo byť ošetrený v krátkom a vopred určenom čase.
 8. Právo na dodržiavanie úrovne kvality – dodržiavanie presne stanovených noriem zdravotníckych služieb.
 9. Právo pacienta na bezpečnosť – právo predísť škodám spôsobeným nedostatočným fungovaním zdravotníckych služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti, zároveň umožňuje prístup k zdravotníckym službám, ktoré spĺňajú stanovené bezpečnostné normy.
 10. Právo na inovácie – bez ohľadu na ekonomické alebo finančné okolnosti.
 11. Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti – vo všetkých etapách svojej choroby.
 12. Právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby – zaoberá sa diagnostikovaním a liečbou, ktoré sú prispôsobené osobným potrebám pacienta.
 13. Právo podávať sťažnosti – a to vždy, keď utrpí škodu, zároveň má právo dostať odpoveď alebo inú podobu spätnej väzby.
 14. Právo na náhradu škody – vždy keď utrpí telesnú alebo morálnu a psychickú ujmu spôsobenú ošetrovaním alebo liečbou.

Víziou a poslaním OLÚP n. o. Predná Hora je „Spoločne za úspech v zvyšovaní kvality života ľudí a nádej na lepší život, čo znamená, že pacient je na prvom mieste“.

PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH