Esej priamo z pera nášho riaditeľa: Neviditeľné šaty drogových závislostí

O závislostiach sa najčastejšie hovorí v spojení s alkoholom, drogami, cigaretami a najnovšie aj vo…