Preskočiť na obsah

Dve naše zamestnankyne získali prestížne ocenenie Biele srdce. Ich srdcia už roky bijú pre zdravotníctvo

Zverejnené 24.5.2023.

Kategória

Odbornému liečebnému ústavu psychiatrickému, n. o. Predná Hora je nesmiernou cťou, že má vo svojich radoch nie jednu – ale hneď dve – laureátky významného celoslovenského prestížneho ocenenia Biele srdce, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek.

V tejto súvislosti sa 19. mája 2023 stretli Mgr. Viera Lábajová, garantka pre ošetrovateľstvo, a Mgr. Darina Gešková, vrchná sestra I. oddelenia, s prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou, ktorá sa podľa agentúry SITA prihovorila spolu 36 oceneným laureátkam slovami: „Ocenenia dostali tie najvýnimočnejšie z vás.“ Preto by sme vám chceli naše vyznamenané zamestnankyne predstaviť bližie.

Zdroj foto: SITA/Milan Illík
Mgr. Viera Lábajová, garantka pre ošetrovateľstvo

Mgr. Viera Lábajová, rodená Gombaská, žije v malebnom meste na strednom Slovensku – v Revúcej. Jej lásku k práci postupne formovali dlhoročné skúsenosti, ktoré však naberala s neustálym zreteľom na pokoru a ľudskosť. V zdravotníctve našla svoje poslanie v roku 1979, kedy si uvedomila, že pomoc ostatným ju vnútorne napĺňa väčšmi, než čokoľvek iné.

Netrvalo dlho, než sa o slovo prihlásili aj jej manažérske zručnosti, tie začala v kariérnej sfére naplno rozvíjať v roku 1986, keď nastúpila na post staničnej sestry v dnešnom Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom, n. o. na Prednej Hore. V roku 1996 postúpila o pomyselný „schodík“ vyššie – na miesto vrchnej sestry – a od roku 2007 do apríla roku 2023 pôsobila v tejto špecializovanej nemocnici ako námestníčka pre ošetrovateľstvo.

Ani odchodom do dôchodku nechcela dať radikálne zbohom práci, preto v ústavnom zdravotníctvom zariadení zotrváva naďalej ako odborná garantka pre ošetrovateľstvo. Počas svojej kariéry nadobúdala vedomosti a zručnosti absolvovaním kurzov, vďaka ktorým sa okrem iného naučila rozvíjať manažérske, komunikačné a obchodné zručnosti, zvládať konflikty a stres či budovať a viesť tím.

Je tiež aktívnou koordinátorkou programu pri celoslovenských konferenciách sestier pracujúcich v psychiatrii a podieľa sa na zmene terapeutického prístupu v liečbe závislostí. Pri pohľade do minulosti ani dnes neľutuje, že svoj život zasvätila pomoci tým, ktorí bojujú s látkovými a nelátkovými závislosťami. Bez váhania by to urobila opäť.

Na ľavej strane Mgr. Viera Lábajová, na pravej strane Mgr. Darina Gešková. Zdroj foto: archív Dariny Geškovej
Mgr. Darina Gešková, vrchná sestra I. oddelenia

Mgr. Darina Gešková, rod. Graffyová pochádza z Lubeníka, a od roku 1995 pracuje v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom, n. o. na Prednej Hore po boku ďalších odborníkov. Počas svojej kariéry v tejto špecializovanej nemocnici sa z nástupnej pozície – sestra u lôžka – poctivou a dielčou prácou dostala na post vedúcej sestry oddelenia.

Vďaka tomu dáva už dlhé roky nádej na nový život pacientom bojujúcim s látkovými i nelátkovými závislosťami. S cieľom zlepšovať seba a svoje okolie vnáša do praxe inovatívne postupy vrátane interného a sústavného vzdelávania na regionálnej a celoslovenskej úrovni či humanizácie prístupu k pacientom v procese liečby závislostí.

Svoje vedomosti zúročuje pri publikovaní odborných príspevkov v domácich periodikách, v ktorých sa doposiaľ venovala témam, akými sú napríklad Závislosť žien a jej stúpajúci trend či Asertivita ako nástroj komunikácie zdravotníckych pracovníkov. Okrem toho sa zameriava aj na edukačnú činnosť prekračujúcej pracovné povinnosti, v ktorej sa zameriava na formovanie a výchovu nasledujúcej generácie pracovníčok a pracovníkov v slovenskom zdravotníctve.

Aktívne sa tiež zúčastňuje výskumných projektov a úloh, vďaka čomu je dnes súčasťou zmeny terapeutického prístupu v liečbe závislostí. A ak by si opäť mohla vybrať, čím by v živote chcela byť, ani na moment by nezaváhala. Byť sestrou je pre ňu totiž poslanie. 

Autorka: Mgr. Rozália Hubeňáková, referentka marketingu a vzdelávania

Úvodné foto: archív Mgr. Dariny Geškovej