Preskočiť na obsah

Duševná hygiena sestier

Zverejnené 13.11.2020.

Kategória

Zmysel svojho života vytvárame ako maliar obraz, sme ovplyvňovaní svojimi génmi, výchovou, zážitkami a vlastnou vôľou

Hlavnou úlohou sestry je starostlivosť o pacientov. V pozadí tejto úlohy je aj ďalšia úloha, ktorá má vplyv na prácu sestry, starostlivosť o seba.  Hlavnú úlohu sa sestry učia na školách a v priebehu praxe. Na školách sa učia o starostlivosti o pacienta, ale starostlivosti o seba sa ponecháva na iniciatíve každej sestry samostatne, súkromne. Starostlivosť o seba má viacero oblastí, ako je vzhľad, telesné zdravie, stravovanie. No patrí sem aj starostlivosť o telesný a duševný život.

Duševná hygiena sestry pozostáva:

Starostlivosť o dušu je starostlivosť o to čo si myslíme, aké máme predstavy, čo prežívame, čo vlastne v živote chceme a pre čo sa rozhodujeme. Čo je cieľom a zmyslom nášho života. Táto starostlivosť o našu dušu rozhoduje v tom, kto vlastne sme a kým budeme. Ak je táto starostlivosť v poriadku je náš vzťah k sebe samým dobrý. Ak túto starostlivosť zanedbávame tak nám hrozí strata duše a jej umieranie. Čo robiť aby sme svoju dušu nezanedbávali, musíme byť k nej citlivejší. Byť citlivejší k tomu, čo emocionálne prežívame. Venovať viacej času relaxácii, reflexii a radostiam. V čom hľadať radosti- robiť to, z čoho máme radosť ,počúvať obľúbenú hudbu, prechádzky prírodou, záhradka. Radujeme sa zo života a jeho krás,- staráme sa o svoju dušu. Radosť je „adrenalínom“ pre dušu.

Starostlivosť o telo sa prejavuje v tom, čo, a ako, jeme, pijeme. Kedy a ako sa pohybujeme, čo robíme, a ako oddychujeme. Pohybujeme sa pri práci, ale aj mimo nej. Telesné cvičenie nám dáva to, čo počas práce ani doma nemáme. Často  je pohyb a telesné cvičenie prejavom radosti z toho ako sa máme. V dnešnej dobe je čoraz viac sedavých zamestnaní, a preto je dôležitá najmä chôdza, prechádzky, výlety na čerstvom vzduchu v dobrej spoločnosti, ale aj osamote. Na zdraví nielen našej duše, ale aj tela má veľký podiel aj odpočinok a spánok.

Starostlivosť o myšlienky platí tu, že to čo si myslíme ovplyvňuje i naše chcenie, našu vôľu a zameranie nášho života. Ak myslíme na veci negatívne, deprimuje nás to a ničí nám to dušu. Naopak pozitívne myslenie sa prejaví na našom postoji , výraze v tvári a v celkovom životnom ladení.

Mať prečo žiť je najpodstatnejšie na čo by sme nemali zabúdať. Ide o to, čo je zmyslom nášho života, kam máme namierené. Zameranie nášho života sa prejaví napríklad v tom, čo označujeme ako láskavé či neláskavé jednanie k druhým ľuďom. Práve tým ako jednáme s druhými ľuďmi či nadriadenými alebo podriadenými, práve to, o nás, prezrádza, kto sme, a o čo nám v živote ide.

Uznanie je základom hodnotových foriem starostlivosti o vlastnú dušu a pestovanie si vlastnej „ pokladnice uznania“. Je to to denník, do ktorého si zapisujeme, kedy a kde nám niekto prejavil uznanie, pochvalu, vďačnosť. Takýchto udalostí máme v živote málo. Preto, je dobré si ich zapisovať a vracať sa k nim vo chvíľach smútku, depresie.

Oddych naši predkovia praktizovali ako najdôležitejší spôsob starostlivosti o dušu. Týmto dňom bola nedeľa. V pozadí oddeleného jedného dňa od ostatných pracovných dní naša duša oddychuje po dňoch naplnených intenzívnou prácou.

Rozhovor so známymi, hlavne osobné stretnutia s ľuďmi, s ktorými je nám dobre, sú podstatným momentom duševnej hygieny, relaxácie. Užiť si trochu priateľského prostredia.

Stanoviť hranice, často sú pred nami mnohé  úlohy, ktoré nie sme schopní vyriešiť. Urobiť všetko čo by sme mali a chceli nikdy nestihneme. Preto je dôležité urobiť si rebríček prioritných úloh podľa dôležitosti. V tomto rebríčku priorít by sme nemali zabúdať na voľný čas pre seba.

Čítanie kníh bolo v minulosti súčasťou nášho života. Bola to samozrejmosť. Čítali sme knihy bez toho, aby sme si uvedomovali aké to je dôležité pre naše duševné zdravie. Dnes nie je moderné čítať knihy, ale pozerať seriály. Pri čítaní musí pracovať naša predstavivosť, a to je duševná činnosť, ktorá nás zabaví.

Všetkými týmito činnosťami môžeme predchádzať vyhoreniu. Jedným z hlavných faktorov, ktorými môžeme predchádzať stavu vyhorenia, je žiť zmysluplný život. Len sestra v dobrej psychickej pohode môže vo svojom povolaní podávať dobré výkony a vykonávať túto prácu ako poslanie

Mgr. Lucia Antalová