Preskočiť na obsah

Drahé stromy, ďakujeme za to, že ste. Dnes totiž oslavujete svoj medzinárodný deň

Zverejnené 20.10.2023.

Kategória

Už na základných školách nás učili, že stromy sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života, že pre človeka stromy predstavujú ,,život“ sú hlavným zdrojom produkcie kyslíka na Zemi, regulujú teplotu a vlhkosť krajiny, udržiavajú čisté ovzdušie sú symbolom rodiny…

Na Slovensku patria medzi najrozšírenejšie listnaté stromy buk, dub, hrab, javor. Z ihličnatých drevín sú najviac zastúpene smrek a borovica. Aj v našom v národnom parku Muránska planina máme zastúpenie viacerých druhov lesov cez bukové, smrekové, dubové. Stromy pokrývajú až 86 % Národného parku Muránska planina, preto sa zásadnou mierou podieľajú na biologickej rozmanitosti tohto chráneného územia.

Dospelý strom môže zásobovať kyslíkom až 10 ľudí. Jeden hektár priemerného listnatého lesa v podmienkach mierneho pásme vyprodukuje za rok asi 10 ton kyslíka. Stromy výrazne prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov do atmosféry, predstavujú malé ekosystém, ovplyvňujú počasie, bojujú proti záplavám, vytvárajú oázu tieňa, poskytujú nám potravu, získavame z nich vecí, žijú v nich ľudia a sú symbolom :

  • Jednoty a spojenia – rozvetvené hlboké korene do jednotlivých strán ako aj  vetvy stromov poukazujú na spätosť ľudí s prírodou,
  • Rodiny – rodokmeň a strom života mapuje jednotlivé generácie rodín, ktoré sú navzájom prepojené,
  • Rastu – korene stromov ,,koreňový systém„ zaisťujú stabilitu a pevnosť , čo môže symbolizovať  silu človeka prekonávať a zdolávať aj horšie obdobia v živote človeka,
  • Prosperity – rozvoj, úspech v živote človeka,
  • Uzemnenia – prepojenie tela človeka s energiami zeme, spojenie s okolím umožňuje prijímať fyzickú aj psychickú energiu,
  • Životného cyklu – symbolom smrti a znovuzrodenia, pochopenia dobra a zla,
  • Individuálnosti – symbolom jedinečnosti a originality, tak ako človek je ,,individualizovaná osobnosť“.
  • Inteligencie – už v minulosti Kelti verili, že stromy sú múdre a inteligentné bytosti. Preto sa strom života považuje aj za symbol múdrosti a vyššej inteligencie,
  • Prispôsobivosti – symbolom zvládania rôznych životných situácii v živote človeka,
  • Hojnosti a Pokory.

Preto chráňme naše stromy, neničme ich zbytočne, nebuďme ľahostajný k nášmu okolitému prírodnému bohatstvu.

Zdroj: www. medzinárodný deň stromov

Autori: PhDr. Marianna Hajdúková, MPH, vedúca sestra 3. oddelenia MDZ a kolektív 3. oddelenia MDZ

Ilustračné foto: Unsplash/kazuend