Preskočiť na obsah

Dni prof. V. Novotného v Bojniciach 2019 (11. bojnická AT konferencia)

Zverejnené 6.11.2019.

Kategória

Organizáciu podujatia zabezpečuje Výbor Sekcie drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti v spolupráci s kongresovým oddelením SLS. Tento rok odznelo na konferencii takmer 50 príspevkov od autorov z rôznych kútov Slovenska, Česka a Poľska. Hlavnou témou tohtoročných dní bola „Lož v adiktológii“. Program bol rozčlenený do tradičných troch dní. Príspevky odborníkov z Odborného liečebného ústavu psychiatrického, n. o. Predná Hora odzneli v piatok podvečer 11. októbra, v sobotu 12. októbra a v nedeľu 13. októbra. Konferencie sa zúčastnilo celkovo 15 účastníkov z OLÚP, n. o. Predná Hora z toho 8 s aktívnou účasťou.

Zoznam príspevkov, ktoré odzneli na konferencii:

piatok

Novodobá on-line interaktívna prostitúcia a závislosť od pornografie – Mgr. M. Šutliak

sobota

Naltrexón, anticravingové psychofarmakum s dobrým účinkom – vlastná terapeutická skúsenosť – MUDr. A. Vladimír

Sebaobraz u drogovo závislých mužov – Mgr. Z. Fuňová

Laboratórny marker ako detektor lži – MUDr. J. Kvetková, prezentovala: Mgr. Ed. Gonová

Drogovo závislí a ich sociálne pozadie (pravdivé fakty z Prednej Hory) – MUDr. M. Martinove, PhD., MUDr. O. Martinove, PhDr. M. Hajdúková, prezentoval: MUDr. A. Vladimír

Špecifiká liečby pacientov vykonávajúcich ústavné ochranné liečenie protialkoholické, protitoxikomanické alebo ochranné liečenie patologického hráčstva – Mgr. Ľ. Profantová, Mgr. A. Hudzíková

POSTER: Health Therapy – Liečebno-preventívna starostlivosť o zdravie v kontexte prevencie závislosti – Mgr. D. Šestina

nedeľa

Hagioterapia v liečbe závislostí – Mgr. R. Naď

Bc. Lucia Oravec Koreňová

(referentka marketingu a vzdelávania)