Preskočiť na obsah

Dnes je Svetový deň boja proti AIDS. Solidaritu s trpiacimi ľuďmi vyjadrujú červené stužky

Zverejnené 1.12.2021.

Kategória

Ak sa popri pandémii ochorenia Covid-19 zdá, že iné nákazy sú na ústupe, tak je to veľký omyl. Vírus s názvom HIV sa stále šíri, počty nakazených vo svete rastú. Keď sa slovo AIDS začalo prvýkrát skloňovať, bolo to v roku 1981, a išlo o neliečiteľné ochorenie. Na Slovensku sa prvý prípad objavil o štyri roky neskôr.  

Pokiaľ ste videli film Bohemian Rhapsody, tak viete, čo bolo príčinou úmrtia legendárneho speváka Freddieho Mercuryho. Pripnutím červenej stužky vo Svetový deň boja proti AIDS vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi, ktorí infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. Kým spočiatku nakazení zomierali, dnes sa už toto ochorenie dá čiastočne liečiť – najlepšie vo včasných štádiách – no aj tak ostáva nevyliečiteľným.

Hoci Slovensko patrí v ostatných rokoch k štátom s najnižšou ročnou incidenciou HIV infekcie, tak v skutočnosti by sme mali byť ostražití. Na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR bola zverejnená takzvaná „Správa o stave HIV infekcie v SR ku dňu 31. júna 2021,“ ktorá nie je vôbec priaznivá. V poslednom desaťročí u nás totiž pozorujeme vzostupný trend vo výskyte nových prípadov.

Ako sme na tom s číslami?

V roku 2020 bol zaznamenaný najvyšší výskyt nových prípadov HIV v jednom kalendárnom roku. Celkovo – u občanov Slovenska i cudzincov – bolo diagnostikovaných 110 nových prípadov tejto infekcie, z čoho 24,5 percenta tvorili práve cudzinci. Rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou, k 31. júnu 2021 to bolo 1099 slovenských občanov. Okolo 80 až 90 percent prípadov sa vyskytlo u mužov.

Aj od 1. januára do 31. júna 2021 bolo na Slovensku zaznamenaný nadpriemerný počet novodiagnostikovaných prípadov HIV infekcií. U občanov Slovenska išlo o 43 nových prípadov, z čoho 38 bolo zistených u mužov a 5 u žien. V tomto období bolo zároveň hlásených 5 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a 5 úmrtí pacientov s HIV infekciou.

U občanov Slovenska bola nákaza získaná nasledovne: v 18 prípadoch homosexuálnym stykom, v 9 prípadoch heterosexuálnym stykom a v 16 prípadoch nebol zatiaľ určený spôsob prenosu. Čo sa týka cudzincov pri ich pobyte na Slovensku, tak v prvom polroku 2021 bolo hlásených 8 nových prípadov HIV infekcie.

Aký máme sumár od roku 1985?

Od začiatku monitorovania výskytu prípadov HIV/AIDS na Slovensku v roku 1985 do 31. júna 2021 bolo registrovaných u občanov aj cudzincov dokopy 1337 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 1104 prípadov u občanov Slovenska sa vyskytlo 991 u mužov a 113 u žien. U spolu 132 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS, a zaznamenaných bolo 80 úmrtí ľudí s HIV, z toho 59 v štádiu AIDS.

Väčšina HIV infekcií bola na Slovensku zaznamenaná v skupine mužov majúcich pohlavný styk s mužmi. Získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 70 percentách prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 20 percent infekcií, 1,2 percenta inkejčným užívaním drog, 0,05 percenta transfúziou krvi a v 7,2 percentách nebol spôsob stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Najdôležitejší aspekt? Prevencia

V rámci prevencie tohto ochorenia prebiehajú viaceré kampane, ktoré spravidla vrcholia vo Svetový deň boja proti AIDS – každoročne 1. decembra. Do preventívnych aktivít sa zapájajú predovšetkým školské zariadenia, ale aj aj rezort zdravotníctva. Dôležité je informovať mladých ľudí o nebezpečenstve tohto ochorenia, o jeho vzniku, príznakoch, ale najmä o tom, ako sa mu vyhnúť.

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus napáda imunitný systém človeka, a tak znižuje jeho obranyschopnosť voči iným ochoreniam. Posledným štádiom HIV je ochorenie AIDS – syndróm imunitnej nedostatočnosti, pri ktorom sa objavujú mnohé zdravotné ťažkosti, akými sú ťažké infekcie a onkologické ochorenia.

Ako sa vyvarovať HIV infekcii?

V prvom rade je potrebné vyvarovať sa nechránenému pohlavnému styku a nepichať si použité nesterilné ihly. Pri podozrení na nákazu HIV si treba dať ihneď urobiť bezplatný anonymný test. Takéto testovanie ponúkajú: Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Poradne pre problematiku HIV/AIDS pri vybraných regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike aj niektoré oddelenia klinickej mikrobiológie.

O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj všeobecného lekára. Poradne sú zriadené v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Nitre, v Prešove, v Trenčíne, v Žiline, v Martine, v Dolnom Kubíne, v Liptovskom Mikuláši, v Nových Zámkoch a v Žiari nad Hronom. Pri potvrdení nákazy je trestné nákazu šíriť.

Autorka: MUDr. Zuzana Krajňáková, námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť

Ilustračné foto: Pexels/Anna Shvets