Preskočiť na obsah

Dnes je deň vorkoholikov. Tých prezradí nutkavá potreba pracovať či nedostatok spokojnosti

Zverejnené 5.7.2021.

Kategória

Vorkoholizmus sa dostáva do povedomia odbornej aj širšej verejnosti už dlhšiu dobu. Po prvýkrát tento termín použil W. Oates v roku 1971 a to vo svojej publikácii „Confession of a Workaholic“ (Spoveď vorkoholika). V súčasnej dobe si táto problematika zaslúži zvýšenú pozornosť.

Čo je to vorkoholizmus? Úplne presný koncept nie je stále vymedzený. Niekedy sa používa termín závislosť od práce alebo nutkavá túžba pracovať. Na základe rôznych štúdií by sme tento pojem mohli definovať ako trávenie nadmerne dlhého času v práci, pričom si to zamestnávateľ ani aktuálna finančná situácia daného človeka nevyžaduje. K rizikovým faktorom tiež patrí premýšľanie o práci, aj keď v nej už nie sme, nutkavá potreba pracovať, nadmerné pracovné nasadenie a nedostatok spokojnosti z vykonanej práce.

Dopad vorkoholizmu na ľudské zdravie je významný. Spôsobuje rôzne problémy, či už fyzického alebo psychického charakteru. Často môže viesť k úzkostiam, depresiám, ako aj k syndrómu vyhorenia. Z pohľadu prevencie a riešenia tohto problému je však dôležité porozumieť sebe samému ako aj dôvodu, kvôli ktorému sa človek stáva „závislým“ od svojej práce.

Čo môže pomôcť? Nezabúdajme na svoje zdravie a pravidelnú psychohygienu. Práca tvorí len jednu časť nášho dňa, nášho života. Myslime preto na pravidelný oddych a trávenie času so svojimi blízkymi, priateľmi a rodinou. Ak sa v našich životoch vyskytne zložitá situácia, ktorá nám spôsobuje trápenie, nebojme sa vyhľadať pomoc a poradiť sa.

Môže sa nám uľaviť už len tým, že sa vyrozprávame a získame objektívnejší pohľad na svoj problém. Môžeme si pomôcť pravidelným cvičením alebo športom, relaxom, či meditáciou. Psychoterapeutická pomoc môže byť taktiež veľmi nápomocná na ceste k vyrovnanejšiemu a kvalitnejšiemu životu.

Autorka: Mgr. Ľubica Simanová

Zdroj: https://www.britannica.com/topic/workaholism

Ilustračné foto: Unsplash/Tim Gouw