Preskočiť na obsah

Deň Zeme 2024 alebo inak: O bohatstve okolo nás všetkých

Zverejnené 22.4.2024.

Kategória

Presne 22.4. má sviatok naša planéta. Deň Zeme sa začal oslavovať v roku 1970 rokmi a cieľom tohto dňa je pripomenúť si, že sa o ňu máme starať a vážiť si jej dary. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, americký senátor Gaylord Nelson. Jeho cieľom je pripomenúť si cenné dary poskytované Zemou a chrániť jej poklady pre budúce generácie.

V súčasnosti je Deň Zeme medzinárodným sviatkom. Do jeho osláv sa rôznymi aktivitami zapájajú organizácie a jednotlivci z viac ako 190 krajín sveta. Našu planétu ohrozujú mnohé problémy: znečisťovanie ovzdušia, riek, morí a oceánov, znečistenie pôdy, vyčerpávanie prírodných zdrojov, zmeny klímy. Jedným z dôsledkov spomenutých problémov je znižovanie biodiverzity, čiže rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi.

Podľa Globálnej hodnotiacej správy o biodiverzite a ekosystémových službách Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) je na Zemi ľudskou činnosťou ohrozených vyhynutím až 25% rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi, čo je približne 1 milión druhov. Mnohým z nich hrozí vyhynutie v priebehu desaťročí. Odborníci odhadujú, že rýchlosť vymierania druhov je v súčasnosti desiatky až stovky krát rýchlejšia než bol jej priemer za posledných 10 miliónov rokov.

Na Slovensku zastrešuje Deň Zeme Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR). ŠOP SR spolupracuje s ďalšími organizáciami, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia, ako sú napríklad: Greenpeace Slovensko, WWF Slovensko, Priatelia Zeme – CEPA, Slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife Slovensko, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny.

Na Prednej Hore má naša planéta zelenú

Každý rok sa aj v areáli OLÚP n. o. Predná Hora zapájame do aktivít pri príležitosti Dňa Zeme. Naše aktivity okrem iného spočívajú v:

  • Čistení prírody: spoznávame svoju komunitu a zároveň pomáhame zlepšiť životné prostredie;
  • Vysádzaní stromov a rastlín: stromy sú dôležité pre čistenie vzduchu a zachovanie biodiverzity;
  • Znižovaní spotreby energie: vypneme svetlá, keď ich nepotrebujeme, vypneme elektroniku, keď ju nepoužívame;
  • Recyklácii a kompostovaní: pomáhame znížiť množstvo odpadu, ktorý skončí na skládkach.

Autorka: Bc. Janka Jasenková, poverená vedúca sestra 3. oddelenia MZ

Ilustračné foto: Unsplash/ActionVance