Preskočiť na obsah

Deň, kedy ide o všetko. Deň, kedy ide o život

Zverejnené 10.9.2021.

Kategória

V živote mnohých ľudí príde chvíľa, počas ktorej nás neúspech, sklamanie alebo bezvýchodisková situácia doženú až k myšlienke odísť z tohto sveta. Väčšinou (našťastie) tieto myšlienky zaženieme, a s pomocou rodiny alebo odborníkov nájdeme cestu k životu. Ak v danom momente pomoc nepríde, môže dôjsť k strate ľudského života. Preto sú veľmi dôležité preventívne kroky, vďaka ktorým by sme týmto tragédiám predišli.

V roku 2003 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 10. september za Svetový deň prevencie samovrážd. Cieľom je snaha predchádzať zbytočnej smrti, ktorá je často spôsobená skratom alebo momentálnou bezvýchodiskovou situáciou.

Štatistiky nám pomáhajú zorientovať sa v niektorých ukazovateľoch . V Slovenskej republike podľa štatistického výstupu NCZI zverejneného 22. júna 2021:

  • V roku 2020 sme zaznamenali pokles dokonaných samovrážd, ktorých bolo o 9 menej ako v roku 2019, a to 489. Prevažovali muži – 83,6 %, ženy tvorili 16,4 % samovrážd. Muži boli najmä vo veku nad 70 rokov a od 50 do 59 rokov.
  • Samovražedných pokusov bolo v minulom roku 656 – najmenej od roku 2001, a to približne v rovnakom zastúpení u mužov a žien. Pokiaľ ide o vek, tak najviac pokusov je vo veku 15 až 19 a 20 až 29 rokov. Prevahu majú ženy od 15 až 19 rokov.
  • Pri samovraždách je väčšinou príčina neznáma, pri samovražedných pokusov sú príčinou konflikty a rodinné problémy. Najviac dokonaných samovrážd bolo v Banskobystrickom, Bratislavskom a Trnavskom kraji, najmenej v Košickom a Prešovskom kraji. Minulý rok sa najviac samovrážd udialo v júli, najmenej zase v decembri.

Za týmito číslami sa ukrývajú konkrétni ľudia, konkrétne tragédie. V rámci prevencie samovrážd bolo napísaných mnoho príručiek pre odbornú i laickú verejnosť. K dispozícii máme všeobecných lekárov, psychiatrov, psychológov, psychologických poradní a linku nádeje. Ak máme samovražedné myšlienky, je načase obrátiť sa na odborníka. Nie je hanba navštíviť psychiatra.

Väčšina ľudí s dokonanou samovraždou má výrazné psychické problémy, ktoré je možné liečiť. Nemenší význam má podpora rodiny, priateľov a známych. Mnoho ľudí siaha v nešťastí po alkohole, čo však problém nevyrieši. Práve naopak, nadužívanie a závislosť od alkoholu alebo od iných psychoaktívnych látok vyvoláva pocity viny a depresie.

Z psychiatrických ochorení sú najčastejšími príčinami samovrážd a samovražedných pokusov schizofrénia, depresie, závislosti a poruchy osobnosti. Je dôležité ich včas a efektívne liečiť. Pre tých, ktorí pomýšľajú na samovraždu, sú tu nielen odborníci z radov zdravotníkov, ale aj polícia a skupiny mladých na internete, ktorí myslia na ostatných. Napríklad www.ipcko.sk, https://www.krizovalinkapomoci.sk a mnohé iné.

Myslime na ľudí vo svojom okolí. Myslime na tých, ktorí sú najohrozenejší – osamelí dôchodcovia, psychicky chorí, alkoholici, dorastajúca mládež, a venujme im svoju pozornosť. Niekedy stačí pohľad či dobré slovo, aby sme zachránili život človeka.

Autorka: MUDr. Zuzana Krajňáková, námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť

Ilustračné foto: Unsplash/Toa Heftiba