Preskočiť na obsah

Človek a závislosť. Ako mení závislosť telesnú a psychickú stránku človeka?

Zverejnené 5.12.2023.

Kategória

Denne sa pri práci s našimi klientmi stretávame s tým, akú ťažkú daň si závislosť v ich životoch vyberá na kariére, vzťahoch, reputácii a celkovom zdraví. Nie je žiadnym tajomstvom, že závislosť má výrazný vplyv na mozog človeka. Užívanie návykových látok zaplavuje mozog dopamínom, čo má priamy súvis s reguláciou pohybu, celkovým fungovaním, pociťovaním potešenia, reguláciou emócií, kontrolou impulzov.

Na začiatku sa človek môže cítiť veľmi šťastný, ale keď táto eufória pominie, hľadanie počiatočného pocitu potešenia bude jedinou vecou, na ktorú zrazu myslí. Môže sa izolovať od svojich blízkych, začať častejšie klamať a mať rýchle zmeny nálad.

Rovnako sa môžu zhoršovať súčasne sa vyskytujúce psychické a telesné problémy. Mnoho ľudí môže siahať po návykových látkach za účelom samoliečby, aby sa cez efekt návykovej látky vyrovnali, alebo aspoň si zmiernili pridružené problémy v oblasti duševného a telesného zdravia.

Jedna z oblastí, na ktorú má závislosť taktiež značný vplyv je osobnosť človeka. Niektoré zmeny osobnosti sú priamo naviazané na to, o aký druh užívanej návykovej látky ide.

Užívanie návykových látok teda nezostáva bez odozvy a veľa krát zanecháva u človeka stopy po dlhé roky.

Aké sú najčastejšie zdravotné komplikácie pri dlhodobom užívaní návykových látok?

Pri užívaní alkoholu:

 • poškodenia gastrointestinálneho traktu- poruchy trávenia, hnačky, gastritídy
 • funkčné  a orgánové poškodenia obehového systému- napr. kardiomyopatia
 • poruchy krvotvorby a poruchy hemokoagulácie
 • poruchy spánku
 • ochorenia a zápal pečene (alkoholické ochorenie pečene)
 • poškodenia nervového systému- organické poškodenie mozgu, polyneuropatia
 • onkologické ochorenia- tenkého čreva, konečníka, hrtana atď.

Pri užívaní ilegálnych psychostimulancií (kokaín, amfetamíny a ich deriváty):

 • zápaly nosnej sliznice
 • arytmia
 • hypertenzia s rizikom vyústenia do náhlych cievnych mozgových príhod
 • poškodenie pečene
 • sexuálne poruchy

Pri užívaní anxiolytík a hypnotík:

 • poškodenie pečene
 • poškodenie kognitívnych funkcií s možným prechodom do demencie

Pri užívaní opioidov:

 • trvalé kožné zmeny po injekčných vpichoch, s obštrukciou lymfatického systému až edémom končatiny
 • infekcie aj vzdialenejších orgánov (myokard) či pľúcnou embolizáciou
 • infekcie HIV, HCV
 • potraty v tehotenstve

Pri užívaní kanabinoidov:

 • sucho v ústach
 • začervenané spojovky
 • zvýšená chuť do jedla
 • zvýšená pravdepodobnosť vzniku psychotickej poruchy z okruhu schizofrénie

A aké sú najčastejšie zmeny v psychike, správaní, ktoré pozorujeme u závislých?

1. Tajnostkárstvo

Závislí často veľmi dbajú o ochranu svojho súkromia. Môžu so svojím okolím menej komunikovať a byť podozrievaví. Tých dôvodov prečo je tomu tak môže byť hneď niekoľko. Môžu očakávať, že priatelia a rodinní príslušníci by nesúhlasili s ich návykovým správaním. Často nechcú, aby ich blízki vedeli, ako často návykové látky užívajú alebo že ich vôbec berú. Ďalej môžu bagatelizovať závažnosť závislosti a klamať samých seba, aby ospravedlnili svoju závislosť. To môže viesť k podozrievavosti, nedôvere a celkovému napätiu vo vzťahoch.

2. Vzrastá podráždenosť, agresivita

Či už hovoríme o verbálnej alebo fyzickej agresií, závislosť spôsobuje, že ľudia bývajú popudlivejší. Samotná intoxikácia často znižuje kontrolu nad impulzmi alebo nutkaniami. V rozbehnutej závislosti sa taktiež oslabuje vnímanie budúcich negatívnych dôsledkov, čo podporuje agresívne správanie alebo podieľanie sa na rôznych  riskantných aktivitách.

3. Klamstvá a manipulácie

Ľudia, u ktorých sa závislosť už plne rozvinula sa snažia k návykovej látke dostať rôznymi spôsobmi. V tejto snahe im často dopomáhajú stupňujúce sa klamstvá alebo manipulácia ľudí, ktorých majú okolo seba. Manipulačné taktiky nie sú pri rozvinutej závislosti ničím neobvyklým, rovnako ako sebaklam a popieranie.

Klamaním dokážu závislí presvedčiť samých seba, že v skutočnosti nemajú problém, a použiť to ako ospravedlnenie, aby pokračovali v užívaní.

4. Sklon viac sa izolovať, nárast nedôvery

U ľudí, ktorí bojujú so závislosťou môžeme častejšie pozorovať sklon izolovať sa od okolia. Môže sa to diať hneď z niekoľkých dôvodov:

– snaha zakryť závislosť: keď sa u človeka rozvinie závislosť, veľa krát sa priatelia a rodina snažia tento problém riešiť, konfrontovať závislého. Tieto ich gestá sú nie vždy dobre prijaté a u závislého môžu viesť k stiahnutiu sa do izolácie, aby si tak ochránil svoju závislosť, vyhol sa ďalším „nepríjemným rozhovorom“ a kryl jej prejavy pred okolím, v ktorom sa predtým pohyboval.

– negatívny dôsledok užívania: osamelosť býva jedným z mnohých negatívnych dôsledkov užívania návykových látok. Keď sa človek stane závislým, často sa návyková látka stane jeho primárnym zameraním, ktorej venuje všetok svoj čas a pozornosť.

– strata kontroly: u závislých sa často prehlbuje strata kontroly nad realitou a prehlbuje sa v nich pocit, že ostatní nerozumejú tomu, čím si prechádzajú. Nie raz sa izolujú s vierou, že ich aj tak nikto nechápe a izoláciou aspoň iných uchránia pred negatívnymi dôsledkami závislosti, nad ktorými už nemajú žiadnu kontrolu.

– stres a depresia: ľudia sa môžu zámerne izolovať kvôli pocitu preťaženia a stresu. Keďže užívanie návykových látok ich značne vyčerpáva, môžu mať čoraz väčšie problémy zvládnuť požiadavky a tlaky každodenného života. Môžu sa uzavrieť pred rodinnými príslušníkmi a priateľmi, aby to zvládli.

5. Rizikové správanie sa stáva normou

Časom oslabený, zľahčený pohľad na nebezpečné, rizikové situácie a ich dôsledky zvyšuje pravdepodobnosť, že sa človek bez väčších ťažkostí zapojí do rizikového správania. Ľudia so závislosťou bývajú náchylnejší na požičiavanie alebo kradnutie peňazí najbližším, na kradnutie a predaj vecí, aby mali z čoho financovať svoju závislosť, na zapájanie sa do rizikového správania, ako je zdieľanie ihiel, jazda pod vplyvom alkoholu alebo nechránený sex.

6. Vzrastá zábudlivosť

Užívanie návykových látok narúša kognitívne schopnosti a môže viesť k problémom s pamäťou. Ak poznáte niekoho so závislosťou, môžete si všimnúť, že s progresiou choroby čoraz viac zabúda.

7. Časté bývajú zmeny nálad

Závislí, ako aj ich okolie často zachytávajú výrazné výkyvy nálad, ktoré sa pred začiatkom užívania neobjavovali, prípadne nie v takej intenzite, ako je tomu v čase rozvinutej závislosti. Napr. môžeme pozorovať, že u užívateľov tzv. stimulantov, sa v čase dojazdov môžu objavovať rôzne symptómy depresie, či úzkosti. Alkohol môže naopak spočiatku zmierniť príznaky úzkosti, no časom sa tieto príznaky ešte zhoršia. Zmeny nálady bývajú tiež často vyvolávané abstinenčnými príznakmi v čase neprítomnosti návykovej látky v tele závislého a pretrvávať môžu aj v období abstinencie.

8. Depresia a úzkosť

Závislosť môže byť počiatočným spúšťačom iných duševných porúch, veľmi často napríklad depresie, či úzkosti, alebo môže tieto už existujúce problémy u ľudí zhoršiť. Tieto problémy teda často predchádzajú závislosti, hoci môžu z nej aj vyplynúť. Ľudia sa často cítia v pasci tohto cyklu, čo vedie k celkovej beznádeji a bezmocnosti.

Závislosť môže tiež zhoršiť príznaky iných závažných duševných porúch, ako je napr. schizofrénia, bipolárna porucha a pod. a výrazným spôsobom narúšať kvalitu života ľudí s týmito ochoreniami. Ľudia navyše so stúpajúcou závislosťou vynechávajú, alebo úplne nahrádzajú lekárom ordinovanú liečbu iných duševných porúch, čo samotné symptómy choroby zhorší a závislých podporí užívať drogu častejšie a vo väčšom množstve.

9. Nezáujem o aktivity

Závislosť často spôsobuje, že závislí sa začnú vyhýbať činnostiam, ktoré predtým mali radi, alebo ak ich aj vykonávajú, tak bez pocitu potešenia. Či už ide o športovanie, tvorbu umenia alebo počúvanie hudby, tieto záujmy strácajú pre nich na atraktivite. Abstinenciou tento záujem postupne opäť vzrastá, no niekedy pretrváva aj dlhšie obdobie, čo závislí nie raz popisujú ako „ťažké pocity prázdna“. 

PS: Priznanie si toho, že závislosť postupne mení osobnosť, fungovanie, správanie človeka, ktorý postupne stráca nad svojím životom kontrolu je prvým krokom k dosiahnutiu zdravšej budúcnosti. Aj keď si to vyžaduje veľkú dávku odvahy, sebazaprenia, nápomocným môže byť rozhovor s blízkymi o probléme s návykovými látkami. Je normálne, že tento proces môže sprevádzať veľa nezodpovedaných otázok v hlave. Možnosti ako sa však pohnúť ďalej existujú, jednou z nich môže byť vyhľadanie pomoci u nás. Sme pripravení dodať Vám nádej na lepší život.

Autorka: Mgr. Katarína Knapíková, klinická psychologička a psychoterapeutka

Ilustračné foto: Unsplash/Mishal Ibrahim