Preskočiť na obsah

Budovanie povedomia o duševnom zdraví. Už viac žiadne tabu!

Zverejnené 9.8.2023.

Kategória

Čoraz častejšie počúvame, že ľudia v našom okolí trpia nejakou duševnou poruchou. Vynárajúcou otázkou je, čo vlastne sú duševné poruchy? Môžeme si pod nimi predstaviť širokú škálu problémov, ktoré sa prejavujú kombináciou špecifických myšlienok, emócií a správania.

Duševné poruchy môžu mať rôzne stupne závažnosti a môžu spôsobovať rôzne ťažkosti v živote človeka. Často bývajú duševné poruchy predstavované ako dáždnik, pod ktorým sa ukrývajú jednotlivé poruchy – poruchy príjmu potravy, poruchy nálad, neurotické poruchy, poruchy spojené s užívaním psychoaktívnych látok a podobne.

Stigmatizácia duševných porúch 

Stigma predstavuje veľký a dlhodobý problém v našej kultúre. Verejnosťou sa šíri množstvo mýtov a nepravdy o duševných poruchách. Prečo je tomu tak? Žiaľ, v našej spoločnosti nedochádza k dostatočnej edukácia ohľadom duševného zdravia, častokrát sa nám táto téma spája skôr s filmami, ktoré môžu vyvolávať strach z duševných porúch a samotných ľudí.

Je dôležité poznamenať, že každý z nás má do istej miery psychické problémy, ktoré v istých situáciách môžu vyústiť do porúch. Podľa údajov Svetovej organizácie zdravia (WHO) trpí 1 zo 4 ľudí duševnou poruchou, pričom medzi najčastejšie patria depresia, úzkosť, bipolárna porucha a poruchy spojené s užívaním psychoaktívnych látok.

Ako budovať povedomie o duševnom zdraví?
  • Edukácia: poskytovať a prijímať pravdivé informácie spojené s mentálnym zdravím. Rozprávať sa o mýtoch a nepravdách, ktoré sa spájajú s problematikou duševného zdravia.
  • Jazyk: vyhýbať sa nálepkovaniu a používať jemnejší jazyk (napr. nie „alkoholik“, ale „človek s abúzom alkoholu“).   
  • Otvoriť sa: ak sami trpíme nejakou poruchou, nebáť sa o tom hovoriť. Zdieľanie osobných príbehov pomáha lepšie pochopiť danú problematiku než len teória.
  • Empatia: nebáť sa otázok „ako sa človek má?“. Byť podporujúci a dať priestor, aby sa človek mohol vyjadriť bez strachu z diskriminácie, odmietnutia.
  • Rešpektovanie sa: rešpektovať pocity, obavy iných, aj keď pre nás nemusia pôsobiť závažne.
  • Podpora pri vyhľadaní pomoci: ak si všimneme, že niekto v našom okolí potrebuje pomoc, podporiť ho vo vyhľadaní pomoci. Poskytnúť informácie o možnosti pomoci.

Je dôležité si uvedomiť, že boj proti stigmatizácii duševného zdravia je dlhodobý proces, ktorý stojí na podpore ľudí, inštitútov či vládnych organizácií. Každý z nás, bez ohľadu na naše duševné zdravie, môže prispieť k lepšiemu pochopeniu duševných zdravia v našej spoločnosti.

Autorka: Mgr. Vanesa Šeglová, psychologička

Ilustračné foto: Pexels/Masha Raymers