Preskočiť na obsah

Bing drinking je hrozbou hlavne pre mladých. Považujú ho za zábavné a zabúdajú na problémy

Zverejnené 16.1.2023.

Kategória

Konzum alkoholu  je v mnohých krajinách veľmi rozšírený a patrí k spoločensky akceptovanej forme užívania návykovej látky. S alkoholom sa stretávame v čase sviatkov, svadieb, pohrebov a rôznych osláv. Ľudia si idú aj bez zvláštnej príležitosti posedieť na pivo, na pohárik, na vínko, niektorí si otvoria fľašu aj doma ku večeri či obedu.

Sú veľké rozdiely v tom, kto vypije koľko alkoholu – od úplného abstinenta až po ťažko závislého alkoholika. Medzi týmito krajnosťami je mnoho tých, ktorí pijú len príležitostne, potom sú konzumenti, pijani a abuzéri. Jednou z foriem užívania alkoholu je takzvané nárazové pitie, po anglicky bing drinking.

Je to taká forma, kedy človek prekročí pri jednom konzume hranicu bezpečného užívania alkoholu. Podľa definície z USA ide o pitie v priebehu krátkeho času, kedy hladina alkoholu v krvi prekročí povolený limit na vedenie motorového vozidla, čo je v USA 0,8 promile. Obvykle je to po vypití 5 dávok alkoholu u muža alebo 4 dávok alkoholu u ženy v priebehu do 2 hodín. Napríklad 5 deci vína alebo 1 a pol deci destilátu v krátkom čase 2 hodín. Definície nárazového pitia sa však rôznia.

  • Najvšeobecnejšia definícia hovorí, že nárazové pitie je vypitie veľkého množstva alkoholu v krátkom čase. Je to teda otrava alkoholom. Táto zanecháva na človeku stopy a aj jedno nárazové pitie môže mať fatálne následky. Najviac sa s tým stretávame u mladých ľudí, ktorí napríklad s kamarátmi dokážu vypiť väčšie množstvo alkoholu v krátkom čase a nedokážu predvídať dôsledky, ktorými môže byť aj otrava alkoholom s bezvedomím, ťažká opilosť s amnéziou,  sekundárna dopravná nehoda či úraz.
  • Stolle, Sack and Thomasius definujú binge drinking ako epizodické excesívne pitie. Môže ísť aj o formu závislosti od alkoholu, kedy jedinec nie je schopný kontroly množstva vypitého alkoholu. Novšie definície  zadávajú aj podmienku pre bing drinking, že sa musí vyskytovať napríklad minimálne 2x do mesiaca.
  • V Spojenom kráľovstve je binge drinking definované v jednej publikácii ako pitie viac ako dvojnásobku denného limitu, čo je osem jednotiek alebo viac u mužov a šesť a viac u žien.
  • V Austrálii binge drinking je tiež známe ako rizikové jednorazové príležitostné pitie a je to pri požití 7 a viac štandardných drinkov u mužov alebo 5 a viac štandardných drinkov u žien.

Celosvetovo zatiaľ nie je v definícii dosiahnutý konsenzus. Podstatné je to, že je veľký rozdiel, či človek skonzumuje pol litra vína v priebehu dvoch hodín alebo v priebehu celého dňa. Škodlivý účinok alkoholu je výraznejší pri vyšších hladinách v krvi, a to aj keď trvá krátkodobo. Najviac trpí mozgové tkanivo a srdcovocievny systém. Poškodenie pri bing drinking sa prirovnáva ku poškodeniu pri chronickom alkoholizme.

Najhorší dopad má bing drinking na mladých ľudí, ktorí majú ešte mozog vo fáze dozrievania. Mladí pijú týmto spôsobom, lebo to považujú za zábavné, zabudnú na problémy, sú viac sociabilní a podobne. Avšak riziká prevažujú: zvýšená pravdepodobnosť samovražedného konania, náhodného sexu, neželaného tehotenstva, prenosu HIV, náhla smrť.

Záverom: Alkohol je pre telo človeka cudzorodá látka a pôsobí toxicky. Aj jednorazový nárazový konzum môže skončiť tragicky. Prevenciou je dostatočná osveta medzi mládežou v rodinách a na školách. Nielen závislosť od alkoholu, ale aj bing drinking je v súčasnosti jedným z najzávažnejších spoločenských a zdravotných problémov.

Autorka: MUDr. Zuzana Krajňáková, námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť

Ilustračné foto: Unsplash/Greg Rosenke