Preskočiť na obsah

Biela holubica. Tento symbol nám pripomína deň venovaný mieru a mierovému spolunažívaniu

Zverejnené 21.9.2022.

Kategória

Normálny človek sa nemusí zamýšľať nad tým, prečo si treba vážiť mier. Mier je predsa normálny, to vojna nie je normálna. Nič neospravedlní to, že ľudia berú životy iným ľuďom. Preto nám Svetový deň mieru, ktorý prináleží na 21. september, pripomína význam mierového spolunažívania krajín a národov.

Mnoho umelcov prispelo k propagácii mieru. Jedným z jeho symbolov je napríklad holubica od Pabla Picassa, ktorú pozná azda celý svet. Pôvod bielej holubice je však biblický. Po tom, čo Noe behom potopy nasadol na archu so všetkými zvieratami, poslal rôzne druhy vtákov hľadať pevninu. Späť sa vrátila biela holubica s vetvičkou vavrínu v zobáku.

Pôvodná holubica teda nebola priamo znamením mieru, ale nového života.
Ako symbol mieru sa začala používať až oveľa neskôr. V histórii sa uvádza, že po druhej svetovej vojne, konkrétne v roku 1949, zobral francúzsky spisovateľ Louis Aragon obraz bielej holubice namaľovanej Picassom do litografie k prvému Medzinárodnému kongresu Mieru v Paríži.

Podľa čoho sa udeľuje Nobelova cena za mier?

Význam mierových aktivít  nezostal zabudnutý ani pri udeľovaní Nobelovej ceny za mier. Tá prináleží osobe alebo organizácii, ktorá „vykonala najviac pre bratstvo medzi národmi, zrušenie alebo zmenšenie existujúcich armád či usporadúvanie a propagáciu mierových kongresov“. Udeľuje sa podľa Nobelovho závetu: „osobe, ktorá urobí väčšinu práce pre priateľstvo medzi národmi, pre zrušenie alebo redukciu stálych vojsk a pre vytváranie a podporu mierových kongresov“.

Prvým nositeľom Nobelovej ceny za mier sa stal v roku 1901 spoluzakladateľ Červeného kríža a iniciátor Ženevskej konvencie – Švajčiar Jean Henri Dunant. Z ďalších známych mien to boli napríklad – americkí prezidenti Theodor Roosewelt, Jr. či Woodrow Wilson, taliansky žurnalista Ernesto Teodoro Moneta, Henry Lafontaine, Willy Brandt, Henry Kissinger a ďalšie osobnosti.

Významný bol lekár Albert Schweitzer, laureát Nobelovej ceny za mier za rok 1952, ktorý sa stal známym svojou misijnou činnosťou medzi africkými domorodcami. Martin Luther King, Jr. bol zase americký baptistický pastor, bojovník za občianske práva a nositeľ Nobelovej ceny za mier. Je považovaný za jedného z najvýznamnejších vodcov americkej histórie.

Patrí nielen osobám, ale aj organizáciám

Nobelovu cenu dostali aj organizácie, napríklad International Peace Bureau (Stály medzinárodný výbor mieru), ktorá je najstaršou medzinárodnou mierovou organizáciou. Bola založená v roku 1891 a v roku 1910 získala toto významné ocenenie. Ďalej to bol Medzinárodný výbor Červeného kríža, organizácie na pomoc utečencom, na pomoc deťom, Lekári bez hraníc, OSN a ďalšie. 

Nobelovu cenu za mier za rok 2021 získali Maria Ressa a Dmitrij Andrejevič Muratov za odvážny boj za slobodu prejavu na Filipínach a v Rusku. Nórska Nobelova komisia je  presvedčená, že sloboda prejavu a slobodný prístup k informáciám pomáhajú zabezpečiť, aby bola verejnosť dostatočne informovaná. Tieto práva sú kľúčovými podmienkami demokracie a ochrany proti vojnám a konfliktom.

Je to paradox, že musíme bojovať za mier? Majú  bojovníci za mier vziať zbrane do rúk či sa nechať bezbranne zabíjať, aby dokázali, že zbrane nepotrebujeme? Tieto otázky nevyriešime, ale každý z nás má moc šíriť okolo seba menší či väčší mier svojím prístupom a správaním. Vítajme každého človeka v našom živote s pokojom a dobrotou v srdci. 

Autorka: MUDr. Zuzana Krajňáková, námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť

Ilustračné foto: Unsplash/Nowshad Arefin