Preskočiť na obsah

Až keď budeš veľký/veľká, dospelý/dospelá!

Zverejnené 18.3.2024.

Kategória

Túto vetu počul každý z nás, keď sa snažil ako dieťa priblížiť ku káve, cigaretám či alkoholu. Avšak niekedy je prístup okolia detí k „dospeláckym“ látkam benevolentnejší. Čo je správne?

Veď deti sú malé, ničomu nerozumejú…

Tvrdenie, ktoré množstvo dospelých považuje za fakt, nie je až takou skutočnosťou. Práve deti dokážu vnímať situácie hlbšie ako dospelý človek. Vnímajú napätie, vzťahy a náladu dospelého človeka už len prostredníctvom jeho mimických prejavov alebo posturiky. Snažia sa pochopiť svet dospelého, aby si ho oni sami mohli vytvoriť čo najskôr.

Dieťa plne vníma, že sa správanie rodičov vďaka danej látke začína meniť. Vidia, že otec nervózny z práce je prostredníctvom vína, piva či iného alkoholického nápoja zrazu kľudnejší. Taktiež vníma, že alkoholický nápoj pomáha matke zaspať, keď je nešťastná. Pričom sa na základe svojho pozorovania naučí, že alkoholický nápoj je teda prostriedkom k zníženiu napätia. Formovanie takéhoto správania je jedným z predpokladov vzniku závislosti.

Aký je postoj spoločnosti k detskému pitiu?

Spoločnosť sa stále snaží o ochranu detí pred psychoaktívnymi látkami ale robí to správne? Predstavme si oslavu, dospelí jednotlivci majú alkoholické nápoje rôzneho druhu a deťom sa poskytne detské šampanské. Postoj je teda benevolentnejší, snažíme sa deťom vytvoriť atmosféru podobnú našej s myšlienkou, že keď budú dospelí budú piť pravé šampanské.

Dieťa preto vníma alkohol ako cestu k dospelosti, resp. ako neodkladnú súčasť života a zábavy. Hoci je takéto konanie z pohľadu dospelého nevinné, dieťa však môže byť formované spôsobom, že dospelosť neznamená zodpovednosť ale slobodu v zmysle užívania. 

Závislý rodič = závislé dieťa?

Áno existuje istá genetická predispozícia, vďaka ktorej je človek náchylnejší k nadobudnutiu závislosti. Ale nie vždy sa stane dieťa závislého rodiča závislým. Niektoré deti pociťujú voči danej látke výrazný odpor až nenávisť. Hoci sa z takýchto detí stanú dobrovoľní abstinenti, závislosť rodiča v nich zanechá výrazné následky. J. G. Woititz (2002) opísal všeobecné charakteristiky, ktoré sa v rôznej miere vyskytujú u dospelých detí alkoholikov:

 1. Dospelé deti alkoholikov len tušia, aké správanie je normálne;
 2. Majú problém dokončiť rozpracované veci;
 3. Klamú, aj keď povedať pravdu je ľahšie;
 4. Samých seba hodnotia prísne;
 5. Je pre nich komplikovanejšie sa zabávať;
 6. Vnímajú sa veľmi vážne;
 7. Majú ťažkosti v intímnych vzťahoch;
 8. Zmeny, nad ktorými nemajú kontrolu pre nich predstavujú napätie;
 9. Je pre nich podstatná pochvala a súhlas;
 10. Cítia sa byť od ostatných odlišní;
 11. Sú prehnane zodpovední, alebo prehnane nezodpovední;
 12. Sú výrazne oddaní, hoci oddanosť nie je opodstatnená;
 13. Sú impulzívni, bez prehodnotenia dôsledkov. To ďalej vedie k pocitu zmätku, strate kontroly nad situáciou,  čo ďalej vedie k averzii voči vlastnej osobe.

Skúsme si možno spomenúť, ako sme my ako deti vnímali svet dospelého, teda oslavy, hnev alebo samotný pohľad na dospelého pod vplyvom. Takýto pohľad nám môže pomôcť pri budúcom rozhodovaní sa užiť danú látku. Zároveň nám to môže pomôcť pochopiť prežívanie dospelých detí závislých jednotlivcov.

Zdroj: Woititz, Janet G. (2002) The complete Acoa sourcebook: Adult children of alcoholics at home, at work and in love. Florida: Health Communications Inc., 413 s.  ISBN 978-1558749603

Autori: Mgr. Anabela Bujalková, psychologička

Ilustračné foto: Unsplash/Natalya Zaritskaya