Preskočiť na obsah

Abstinencia a zotavovanie rodiny. Čomu čelia blízki ľudia tých, ktorí sa potýkajú so závislosťou?

Zverejnené 29.12.2021.

Kategória

Rodina, ktorá sa potýka s problémom závislosti u niektorého jej člena, je vystavená obrovskej psychickej aj fyzickej záťaži. Od štádia, v ktorom sa závislosť len rozvíja, cez štádium, pri ktorom sa rodina zo všetkých síl snaží závislému pomôcť napriek mnohým neúspešným pokusom, až po štádium, keď si závislý konečne prizná, že je chorý a potrebuje liečbu, je rodina vystavená dlhodobému nadmernému stresu, hnevu, bezmocnosti, rezignácií až úplnému vyčerpaniu.

Keď sa závislý jedinec konečne rozhodne liečiť a abstinovať, dochádza v rodine k veľkej úľave. Avšak stres a hlavne strach nezmiznú aj keď závislý začne abstinovať. Rodina sa potrebuje vysporiadať jednak s ťažkou minulosťou a traumami, ktoré zažila počas obdobia aktívnej závislosti jej člena, s obavami z návratu k závislosti, ako aj s ďalšími dôsledkami závislosti, ktoré pretrvávajú alebo sa objavia až keď závislý abstinuje.

Ako začať s uzdravovaním rodiny?

Prvým krokom je absolvovať spoločnú rodinnú terapiu, kde sa členovia rodiny dozvedia dôležité informácie o závislosti, o povahe tohto ochorenia, o spôsobe a možnostiach liečby. Je potrebné sa oboznámiť s typickými príčinami vzniku, rozvoja a udržiavania závislosti. Rovnako je dôležité oboznámiť sa s termínmi, akými sú spoluzávislosť alebo umožňovanie závislosti. Ide o odborné termíny, ktoré popisujú rôzne maladaptívne formy správania, ktoré sa človek naučí počas života so závislým, a môžu brániť v uzdravovaní sa závislého ako aj celej rodiny.

Ďalším krokom je osvojiť si potrebné zmeny v správaní sa voči závislému ako aj sami voči sebe. Je nutné sa prestať navzájom obviňovať, nepreberať za závislého zodpovednosť, naučiť sa dávať jasné hranice a pravidlá, nenechať sa zneužívať, viac si veriť a začať sa zameriavať aj na seba, nie len na závislého člena rodiny.

Je užitočné si premyslieť a na základe odporúčaní odborníkov sa pripraviť, ako bude rodina konať v prípade, že sa jej člen dostane do recidívy – vráti sa do závislosti. Na rodinnej terapii sa odporúča dohodnúť si pravidlá spoločného fungovania po návrate z liečby, čo môže výrazne uľahčiť riešenie mnohých konfliktných situácií, ktoré sa v abstinencii vyskytnú (napríklad upodozrievanie z užitia návykovej látky).

Neprosíme o šťastie, len o trochu menej bolesti. – Charles Bukowski

Úspešné zotavovanie rodiny zo závislosti spočíva aj v pravidelnej návšteve terapeutických skupín alebo klubov abstinentov, v ktorých abstinenti a ich rodinní príslušníci spolu preberajú a diskutujú o problémoch, ktoré sa v abstinencii objavujú. Navzájom si radia a sú si oporou. Platí, že samotná abstinencia neznamená neprítomnosť problémov. Práve naopak, niekedy sa abstinenciou odkryjú iné, hlbšie problémy, ktoré je potrebné riešiť.

Najťažšia časť uzdravovania sa zo závislosti spočíva v náprave vzťahov, ktoré kvôli závislosti utrpeli najviac. Je k tomu potrebná veľká dávka trpezlivosti členov rodiny voči sebe navzájom. Strach, nedôvera, zranenia sa budú objavovať ešte dlhú dobu, no za podpory iných abstinujúcich, terapeutov alebo dobrých priateľov sa postupne aj tieto rany začnú zaceľovať.

Autorka: Mgr. Katarína Knapíková, klinická psychologička

Ilustračné foto: Pexels/lalesh aldarwish