Preskočiť na obsah

5 jazykov lásky: Zaujímavé čítanie nie len pre páry

Zverejnené 18.12.2023.

Kategória

Stretli ste sa niekedy s pocitom, že si vo vzťahu nie vždy rozumiete, prípadne, že sa niečo zaseklo a neviete úplne, čo je príčinou? Ak znie odpoveď áno, skúste si prečítať knihu 5 jazykov lásky. Táto publikácia od Garyho Chapmana je skvelý nástroj, ktorý nám môže pomôcť lepšie porozumieť samým sebe, ako aj ostatným vo vzťahovom fungovaní. Chapman prináša jednoduchý a veľmi zrozumiteľný rámec toho, ako rôzne môže byť láska vnímaná a prejavovaná.

O čom je kniha 5 jazykov lásky?

Hlavnou myšlienkou tejto knihy je, že každý z nás má svoj vlastný, unikátny „jazyk lásky“. To znamená, že každý máme nejaký spôsob, ktorým nám je najprirodzenejšie lásku vyjadrovať a taktiež ju prijímať. Tento spôsob sa však u jednotlivých ľudí môže líšiť a to môže spôsobovať nepochopenie vo vzájomných vzťahoch. Autor v knihe zdôrazňuje, že práve porozumenie partnerovmu/partnerkinmu jazyku lásky, môže viesť k hlbšiemu a naplnenejšiemu vzťahu.

Akých 5 jazykov lásky poznáme?

Prvým jazykom lásky, spomenutým v knihe, sú slová uistenia. Ľudia s týmto jazykom lásky radi ocenia slovné prejavy uznania, povzbudenia, lásky a pokory. Ďalej autor hovorí o pozornosti. Pre ľudí s takýmto primárnym jazykom lásky je najdôležitejší čas strávený spoločne. Napríklad robiť nejakú spoločnú aktivitu, zamerať sa na ňu a tým pádom druhej osobe venovať svoju plnú pozornosť a čas. Tretím je prijímanie darov. Takíto ľudia vnímajú darčeky, ako prejav lásky.

Nejde o nejakú vysokú hodnotu darov, môže to byť aj drobnosť, ktorá im ukáže, že ich partnerovi/ke na nich záleží, napríklad taký kvietok odtrhnutý počas prechádzky v lese. Ďalším jazykom lásky sú skutky služby. Spočíva v tom, že svojmu partnerovi/ke lásku prejavujete cez konkrétne činy pomoci v praktických veciach. Napríklad pôjdete vyvenčiť psa, umyjete riad, upracete a pod. Posledným jazykom lásky je fyzický dotyk. Ak má Váš partner/ka tento jazyk lásky, najlepšie mu/jej lásku prejavíte pohladkaním, bozkom, objatím, či iným fyzickým prejavom náklonnosti.

Prečo si knihu prečítať?

Okrem vyššie uvedených informácii, ktoré sú skôr teoretického charakteru, je kniha oživená zaujímavými príbehmi a konkrétnymi radami. Tým pádom sa čítanie stáva oveľa príjemnejšie a inšpiratívnejšie. Na konci knihy taktiež nájdete aj test, vďaka ktorému zistíte, aký je Váš primárny jazyk lásky.

Test si môžete spraviť aj s vašim partnerom/kou a tým dospieť k lepšiemu porozumeniu vo vzťahu. Výhodou tejto knihy je aj jej univerzálne využitie. Môže sa zdať, že sa týka len partnerských vzťahov, ale nie je tomu tak. Tieto princípy sa dajú využiť aj vo vzťahoch v rodine, s priateľmi, či dokonca v pracovnom prostredí. V knihe ide o poznatky, ktoré je možné aplikovať v mnoho rôznych situáciách.

Autorka: Mgr. Elena Skalická, psychologička

Ilustračné foto: Unsplash/Siora Photography