Preskočiť na obsah

12. máj Medzinárodný deň sestier

Zverejnené 15.5.2020.

Kategória

Hlas pre sestru !

Významným medzníkom v histórii rozvoja profesionálneho ošetrovateľstva je obdobie 19. storočia a prvá polovica 20. storočia, kde spolu s rozvojom medicíny vzrastala aj potreba inštitucionálnej starostlivosti. V rozvoji ošetrovateľstva mala významné miesto anglická ošetrovateľka Florence Nightingalová (1820 -1910), známa aj ako ,,dáma s lampou“, ktorá je považovaná za zakladateľku profesionálneho ošetrovateľstva. Snažila sa presadzovať ošetrovateľstvo ako autonómne povolanie. V roku 1860 založila prvú ošetrovateľskú školu pri nemocnici sv. Tomáša v Londýne. Neskôr vznikali ošetrovateľské školy aj v rôznych iných krajinách. Nightingalová úspešne realizovala celý rad reforiem v oblasti starostlivosti o chorých, kde preferovala päť základných elementov a to: ochrana zdravého prostredia, čistý vzduch, voda, funkčné odpady, čistota a svetlo. Bojovala za práva pacientov, poukazovala na nedostatky zdravotníckeho systému a navrhovala zmeny v zlepšení nemocničných zariadení. Publikovala knihy, časopisy, písala správy, ktoré boli určené nielen pre sestry, ale všetkým, ktorí sa starali o chorých. Mala hlboký vzťah k ľuďom, prejavovala starostlivosť a lásku k blížnym, obetavosť, odriekanie a skromnosť. Aj dnes je vzorom pre mnohé sestry! Tohto roku si pripomíname 200. výročie jej narodenia. Ako spomienka na narodenie tejto významnej priekopníčky ošetrovateľstva a sesterského povolania – Florence Nightingalovej z Veľkej Británie – sa 12. máj vo svete slávi ako Medzinárodný deň sestier. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) si aj na Slovensku každý rok pripomína Medzinárodný deň sestier. Zároveň sa 12. máj stal dňom, kedy sa sestrám udeľuje cena Biele srdce za prínos v ošetrovateľstve.

V našom zariadení si sestry, praktické sestry a sanitárky pri spoločnej káve pripomenuli tento deň nielen spomienkou na významnú priekopníčku, ale aj svojou zodpovednou obetavou prácou v starostlivosti o pacienta. Potešili nás aj milé slová našich pacientov, ich úsmev, poďakovanie a povzbudenie v našej práci. Zároveň si uvedomujeme, že meniace sa potreby 21. storočia predpovedajú, že sestry budú mať v budúcnosti ešte náročnejšiu a zodpovednejšiu úlohu. Sú akousi výzvou pre zlepšovanie odbornej prípravy sestier, ale aj rešpektovania profesie sestier a to aj na medzinárodnej úrovni.

Preto hlas ocenenia patrí nielen každej zdravotnej sestre, ale aj praktickej sestre a sanitárke!

                                                                                                                 PhDr. Marianna Hajdúková