Úvod » Aktuality » Výberové konanie: finančný účtovník

Výberové konanie: finančný účtovník

OLÚP, n.o. Predná Hora vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície finančný účtovník

Informácia o pracovnom mieste

Pracovný pomer: doba určitá s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú

Predpokladaný termín nástupu do práce: 10. 02. 2020 alebo podľa dohody

Náplň práce:  

 • komplexné zabezpečovanie účtovníckej agendy (účtovanie neziskovej organizácie podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v sústave podvojného účtovníctva)
 • evidovanie a účtovanie dokladov majetku a OOPP, pokladne, miezd, banky, objednávok, prijatých a vystavených faktúr, interných dokladov; inventarizácia jednotlivých účtov, pravidelná kontrola neuhradených pohľadávok a záväzkov
 • tvorba, čerpanie a úpravy rozpočtu, dodržiavanie rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení
 • agenda majetku – zaraďovanie/vyraďovanie, odpisy majetku, dokladová inventarizácia
 • komunikácia s bankou (príprava podkladov na úhradu do bank, úhrady, sťahovanie výpisov)
 • administratívne úlohy súvisiace s účtovníctvom a majetkom, zverejňovanie na webovom sídle, evidencia zmlúv, čiastočná správa registratúry
 • príprava a spracovanie účtovných závierok, štatistických výkazov, výkazov o hospodárení…

Minimálna zložka mzdy:  870,00 Eur + mesačné odmeny v závislosti od odbornosti, výkonu a plnenia požiadaviek ústavu, zamestnanecké benefity

Požadované vzdelanie:   

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:       

 • ekonomický odbor výhodou

Odborné požiadavky:

 • znalosť podvojného účtovníctva

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť účtovných postupov a legislatívy
 • užívateľská znalosť práce s PC, znalosť práce s MS Office
 • prax na obdobnej pozícií výhodou
 • ovládanie práce v systéme VEMA –EKOS výhodou
 • samostatnosť, pozornosť, precíznosť, flexibilita
 • bezúhonnosť

Termín uzávierky žiadostí o zamestnanie do výberového konania:  21.1.2020

Predpokladaný termín výberového konania: 24.1.2020 na základe pozvánky zaslanej mailom (prosíme v žiadosti uvádzať mailový kontakt).

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:   31.1.2020 

Informácie o výberovom konaní

Pre zaradenie uchádzača do výberového konania je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke  alebo dátum odoslania žiadosti o zamestnanie mailom.

Požadované doklady:
– žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– profesijný životopis,
– písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– čestné vyhlásenie o tom, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé.

Ostatné informácie

Ďakujeme uchádzačom, že sa uchádzajú o prácu v našej spoločnosti.

Vyhradzujeme si právo kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí budú pozvaní na výberové konanie.

Žiadosti o zamestnanie do výberového konania zasielajte mailom na adresu olup@olup-prednahora.sk, resp. poštou  na adresu Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora, Muránska Huta 126, 049 01 Muráň

Kontaktná osoba: Ing. Alexandra Hurajtová, tel.: 0908/512416