Stabilizačný príspevok

Kategória

OLUP, n. o. Predná Hora týmto v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky zo dňa 05.12.2022 k návrhu na schválenie finančných prostriedkov určených na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom stabilizačného príspevku zverejňuje vzor Dohody o poskytnutí jednorazového finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom. Bližšie informácie k stabilizačnému príspevku obdržia zdravotnícki pracovníci priamo u svojich vedúcich zamestnancov.

Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku

Ilustračné foto: Pexels/Yan Krukov

Zverejnené 12. decembra 2022.
Upravené 12. januára 2023.