Preskočiť na obsah

Očkovalo sa u nás – ideme spoločne proti pandémii (vakcinácia)

Zverejnené 26.7.2021.

Kategória

Dňa 21.07.2021 (streda) sa v priestoroch Odborného liečebného ústavu psychiatrického, n. o. Predná Hora uskutočnilo výjazdové očkovanie proti ochoreniu Covid-19, na ktorom sa zúčastnilo spoločne 79 ľudí – pacientov, zamestnancov aj obyvateľov obce Muránska Huta. OLÚP, n. o. touto cestou ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju a tímu mobilnej odberovej jednotky za odborný a ľudský prístup.

Prečo sa očkovať?

Cieľom očkovania je zabrániť ťažkým prejavom infekčných ochorení s trvalým postihnutím, ich šíreniu a vzniku epidémií a vylúčiť úmrtia z infekcií. Je potrebné mať na pamäti, že očkovanie je dlhodobý proces boja proti infekciám. Úspech očkovania je nespochybniteľný. Svedčí o tom aj fakt, že niektoré choroby boli celosvetovo zlikvidované (pravé kiahne). Po začatí očkovania proti detskej obrne neboli zaznamenané žiadne nové prípady, nieto úmrtia. Docielilo sa tiež výrazného poklesu chorobnosti a úmrtnosti na čierny kašeľ a osýpky. Podobné výsledky boli zaznamenané aj u očkovania proti tuberkulóze, tetanu, záškrtu, mumpsu, ružienke. Preto tiež z dôvodu nízkeho výskytu tuberkulózy na našom území došlo v roku 2010 k jeho zrušeniu.

Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora zabezpečuje prevoz svojich klientov na očkovanie.