Predaj prebytočného majetku

Kategória

OLÚP, n. o. Predná Hora ponúka na predaj prebytočný majetok. Podmienky súťaže nájdete tu:

Podmienky súťaže

Príloha 1_ opis majetku

Príloha 2_ geometrický plán

Príloha 3_ vzor_zmluva_bez vecného bremena

Zverejnené 24. mája 2023.
Upravené 29. mája 2023.