COVID opatrenia OLÚP, n. o. Predná Hora: Aktuálne informácie súvisiace s pandémiou

Kategória

Na základe rozhodnutia Krízového štábu OLÚP, n. o. Predná Hora z dňa 3. októbra 2022 musia pacienti pri príjme absolvovať Ag test. V prípade pozitívneho výsledku bude plánovaný nástup posunutý na náhradný termín.

Návštevy pacientov aktuálne v liečbe sú povolené aj naďalej. V zmysle platného Liečebného poriadku všetky návštevy  musí vopred schváliť terapeutický tím, pacienti sú preto povinní písať požiadavky do programu už deň pred plánovanou návštevou. Terapeutický tím si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch návštevu neschváliť.

Návštevy  sú povolené:

v pondelok – piatok od 15.30 do 18:30 hod., rešpektuje sa pacientov liečebný  režim,

v sobotu od 13:00 hod – do 18:30 hod.,

v nedeľu od 11:00hod – do 18:30 hod.

Pre návštevy, ambulantných pacientov, stážistov, externých partnerov pre doliečovanie, účastníkov doliečovaniam, účastníkov rodinnej terapie a doprovodu na príjem je povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2.

Z dôvodu zníženia rizika šírenia infekcie COVID-19 odporúčame pred nástupom na liečbu obmedziť kontakty s cudzími osobami, resp. s osobami s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19. V prípade, ak sa vo Vašej domácnosti nachádza osoba pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19, kontaktujte nás na tel. č.: 0902 965 093.

Organizačné pokyny k príjmu pacienta

  • Zabezpečte si ochranu tváre respirátorom FFP2 a udržujte si odstup 1,5 – 2 metre od ostatných.
  • Riaďte sa pokynmi personálu, zaparkujte auto na parkovisku OLÚP, n. o. Predná Hora v okolí hlavnej budovy, na recepciu vstupujte bez batožiny; batožinu si ponechajte pred vchodom do doby jej vydezinfikovania.
  • Pri vstupe do budovy vám bude zmeraná telesná teplota a vydezinfikujete si ruky dezinfekčným prípravkom.
  • Do prijímacej ambulancie sa presuniete spolu s rodinnými príslušníkmi v doprovode nášho zamestnanca aj s batožinou.
  • Po vybavení vstupných formalít sa pacient s batožinou presunie v doprovode zdravotného personálu na oddelenie.
  • V deň príjmu máte zabezpečený obed. Pokiaľ nedodržíte čas nástupu uvedený na pozvánke, nebudete mať zabezpečený obed.

S cieľom zabezpečiť plynulý priebeh príjmu všetkých pacientov Vás prosíme o rešpektovanie a dodržiavanie pokynov našich zamestnancov. Ďakujeme za trpezlivosť a dôveru.

Ilustračné foto: Unsplash/Johnny Rogers

Zverejnené 4. októbra 2022.
Upravené 5. októbra 2022.