Úvod » Aktuality » Aktuality » Príjem pacientov za mimoriadnych podmienok

Príjem pacientov za mimoriadnych podmienok

Plánované príjmy: 1. – 3. júna 2020

V prípade záujmu kontaktujte p. Sokolovú: 0902 965 093

Z dôvodu zníženia rizika šírenia infekcie COVID-19 je nutné:

 1. Pred nástupom na liečbu absolvovať 14-dňovú domácu karanténu, tzn. obmedzte kontakt a pohyb s inými osobami na minimum, len v nevyhnutných prípadoch a sledujte svoj zdravotný stav (teplota nad 38 °C, kašeľ, dýchavičnosť). Odporúčame merať si telesnú teplotu aspoň 1-krát denne.
 2. V deň príjmu preukázať sa testom na COVID-19 nie starším ako 96 hodín. O vyšetrenie na COVID-19 je možné požiadať formou registrácie s prideleným jedinečným identifikátorom, tzv. COVID-19 Pass. Vyšetrenie Vám bude vykonané bezplatne.

Našou snahou je pomôcť Vám v najväčšej možnej miere, a preto Vám ponúkame možnosť vykonania registrácie elektronicky za Vás. Ako by to prebiehalo?

 • Naši zamestnanci Vás zaevidujú cez formulár na stránke www.korona.gov.sk.
 • Po zaevidovaní obdržíte SMS správu  z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) o registrácii s kódom (číslom) Vášho COVID-19 Pass.
 • Po spracovaní registrácie v NCZI Vám bude doručená ďalšia SMS správa s informáciami o ďalšom postupe, t.j. mieste a čase odberu na mobilnom odbernom mieste podľa miesta Vášho pobytu.
 • Vašou úlohou bude len dostaviť sa na určené odberové miesto v presnom čase, ktoré Vám bude pridelené v SMS správe.

Pred vyšetrením na COVID-19 (výter z hrdla a nosa) dodržte tieto pokyny:

 • Zabezpečte si ochranu tváre rúškom.
 • Identifikujte sa platným občianskym preukazom a kódom Vášho COVID-19 Pass.
 • Riaďte sa pokynmi personálu pri vstupe na testovacie odberové miesto.
 • Minimálne 2 hodiny pred odberom sa nesmie jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a hrdla, umývať si zuby a používať ústnu vodu.
 • V prípade smädu je povolené pitie nechladenej čistej vody.

S cieľom zabezpečiť plynulý priebeh príjmu všetkých pacientov Vás prosíme o rešpektovanie a dodržiavanie pokynov našich zamestnancov. Ďakujeme za trpezlivosť a dôveru.