Úvod » Aktuality » Aktuality » Aktuálne opatrenia OLÚP, n. o. Predná Hora

Aktuálne opatrenia OLÚP, n. o. Predná Hora

Špecializovaná nemocnica OLÚP n.o Predná Hora, v zmysle opatrení prijatých Krízovým štábom SR, prijala rozhodnutia v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu.

Boli obmedzené plánované a kontrolné ambulantné vyšetrenia v rámci prevádzky špecializovanej psychiatrickej ambulancie a ambulancie medicíny drogových závislostí. Činnosti budú až do odvolania zamerané len na ambulantné vyšetrenia, ktoré sú akútne, alebo sú neodkladné z hľadiska ďalšej zdravotnej starostlivosti. Realizáciu ambulantného výkonu si musí pacient dohodnúť vopred telefonicky na telefónnom čísle 058/4866124.

V nemocnici platí zákaz návštev a vstup rodinných príslušníkov do objektu, zároveň sa prijali mimoriadne hygienické opatrenia s cieľom zabezpečiť ochranu pre pacientov v liečbe a zamestnancov OLÚP n.o. Z dôvodu bezpečnosti pacientov je zakázaný vstup aj pre obyvateľov Prednej Hory a Muránskej Huty.

Nemocnica naďalej spracováva nové návrhy na liečbu, všetci pacienti  budú priebežne informovaní o možnosti ich prijatia telefonicky alebo mailovou poštou.

Zároveň všetkým pacientom, ktorí čakajú na plánovanú hospitalizáciu, bude ponúknuté telefonické poradenstvo, ktoré budú zabezpečovať špecializovaní terapeuti.

V prípade akýchkoľvek otázok volajte:

  • v oblasti príjmu a prvého kontaktu 058/4866142
  • v oblasti psychologického poradenstva 058/4866131