Úvod » Aktuality » Aktuality » Aktuálne opatrenia OLÚP, n. o. Predná Hora so zmenami od 1. júla 2020

Aktuálne opatrenia OLÚP, n. o. Predná Hora so zmenami od 1. júla 2020

Špecializovaná nemocnica OLÚP n.o Predná Hora, v zmysle opatrení prijatých Krízovým štábom SR, prijala rozhodnutia v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu.

S platnosťou od 1. júla 2020 sú povolené:

  • Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná pre verejnosť v Psychiatrickej ambulancii a v Ambulancii medicíny drogových závislostí  Realizáciu ambulantného výkonu si musí pacient dohodnúť vopred telefonicky na telefónnom čísle 058/4866124.
  • doliečovanie
  • Lekárske vyšetrenie pre vodičov OLÚP, n.o., Predná Hora
  • odborná stáž pre študentov (od 01.07.2020 je povolené vykonávať v našom zariadení odbornú stáž. Pri nástupe na stáž bude praktikovi odmeraná telesná teplota, odobratá cestovateľská a epidemiologická anamnéza a bude vykonaný odber a vyšetrenie na prítomnosť protilátok  anti- SARS-CoV- 2 IgG a IgM.)
  • prehliadka expozície Ferdinanda Coburga
  • prednášky pre odbornú a laickú verejnosť v rámci primárnej prevencie

Na základe rozhodnutia Krízového štábu OLÚP, n.o. Predná Hora zo dňa 16.6.2020 v nemocnici naďalej platí zákaz návštev, vstup rodinných príslušníkov do objektu a zákaz priepustiek pre klientov. Zároveň sú naďalej platné mimoriadne hygienické opatrenia s cieľom zabezpečiť ochranu pre pacientov v liečbe a zamestnancov OLÚP n.o., preto pred vstupom do objektu je nutné vyplniť čestné prehlásenie na stiahnutie tu. Vstup do zariadenia bez rúška nebude povolený.

Nemocnica naďalej spracováva nové návrhy na liečbu, všetci pacienti  budú priebežne informovaní o možnosti ich prijatia telefonicky alebo mailovou poštou.

Zároveň všetkým pacientom, ktorí čakajú na plánovanú hospitalizáciu, bude ponúknuté telefonické poradenstvo, ktoré budú zabezpečovať špecializovaní terapeuti.

V prípade akýchkoľvek otázok volajte:

  • v oblasti príjmu a prvého kontaktu 058/4866142
  • v oblasti psychologického poradenstva 058/4866131