Úvod » Aktuality » Aktuality » Aktuálne opatrenia OLÚP, n. o. Predná Hora

Aktuálne opatrenia OLÚP, n. o. Predná Hora

Špecializovaná nemocnica OLÚP n.o. Predná Hora, v zmysle opatrení prijatých Krízovým štábom SR, prijala rozhodnutia v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu.

V OLÚP, n. o. Predná Hora sú do odvolania pozastavené:

Na základe rozhodnutia Krízového štábu OLÚP, n.o. Predná Hora zo dňa 16.6.2020 v nemocnici naďalej platí zákaz návštev, vstup rodinných príslušníkov do objektu a zákaz priepustiek pre klientov. Zároveň sú naďalej platné mimoriadne hygienické opatrenia s cieľom zabezpečiť ochranu pre pacientov v liečbe a zamestnancov OLÚP n.o., preto pred vstupom do objektu je nutné vyplniť čestné prehlásenie na stiahnutie tu. Vstup do zariadenia bez rúška nebude povolený.

Nemocnica naďalej spracováva nové návrhy na liečbu, všetci pacienti  budú priebežne informovaní o možnosti ich prijatia telefonicky alebo mailovou poštou.

Zároveň všetkým pacientom, ktorí čakajú na plánovanú hospitalizáciu, bude ponúknuté telefonické poradenstvo, ktoré budú zabezpečovať špecializovaní terapeuti.

V prípade akýchkoľvek otázok volajte:

  • v oblasti príjmu a prvého kontaktu 058/4866142
  • v oblasti psychologického poradenstva 058/4866131