Úvod » Aktuality » Aktuality » Aktuálne opatrenia OLÚP, n. o. Predná Hora

Aktuálne opatrenia OLÚP, n. o. Predná Hora

Špecializovaná nemocnica OLÚP n.o. Predná Hora, v zmysle opatrení prijatých Krízovým štábom SR, prijala rozhodnutia v súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu.

V OLÚP, n. o. Predná Hora sú do odvolania pozastavené:

  • Ambulantná zdravotná starostlivosť je z dôvodu protiepidemiologických opatrení poskytovaná pre verejnosť prostredníctvom telemedicíny. V odôvodnených prípadoch aj osobne po predchádzajúcom telefonickom objednaní s Ag testom nie starším ako 7 dní.
  • doliečovanie je možné absolvovať online prostredníctvom služby WEBEX, bližšie informácie tu
  • Lekárske vyšetrenie pre vodičov OLÚP, n.o. Predná Hora
  • odborná stáž pre študentov, bude možné realizovať predbežne od mesiaca júl/2021 podľa vývoja epidemiologickej situácie
  • prehliadka expozície Ferdinanda Coburga
  • prednášky pre odbornú a laickú verejnosť v rámci primárnej prevencie. Prednášky je možné absolvovať online prostredníctvom služby WEBEX.

Na základe rozhodnutia Krízového štábu OLÚP, n.o. Predná Hora zo dňa 16.6.2020 v nemocnici naďalej platí zákaz návštev, vstup rodinných príslušníkov do objektu a zákaz priepustiek pre klientov. Vstup do zariadenia bez rúška nebude povolený.

Nemocnica naďalej spracováva nové návrhy na liečbu, všetci pacienti  budú priebežne informovaní o možnosti ich prijatia telefonicky alebo mailovou poštou.

Zároveň všetkým pacientom, ktorí čakajú na plánovanú hospitalizáciu, bude ponúknuté telefonické poradenstvo, ktoré budú zabezpečovať špecializovaní terapeuti.

V prípade akýchkoľvek otázok volajte:

  • v oblasti príjmu a prvého kontaktu 058/4866142
  • v oblasti psychologického poradenstva 058/4866131