Hľadáme posilu do tímu liečebnej výživy a stravovania

Kategória

Ponúkame Vám pracovné miesto Nutričného terapeuta/ Špecialistu pre výživu ľudí  

Vašou náplňou práce bude:

 • samostatne vykonávať pracovné činnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy,  pri výrobe stravy na oddelení liečebnej výživy a stravovania, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania,
 • edukovať našich klientov o zdravom životnom štýle,
 • podieľať sa na príprave a realizácii stravovacích procesov v rámci podporných služieb v ústave.

Ponúkame prácu v neustále sa rozvíjajúcej spoločnosti s celoslovenskou pôsobnosťou, s dobrý menom, otvorenej novým výzvam, čistým pracovným prostredím  a množstvom zamestnaneckých benefitov.

Ponuka je vhodná aj pre absolventa, ktorý je nadšený pomáhať klientom meniť ich životný štýl, učiť sa a naberať svoje pracovné skúsenosti na špecializovanom pracovisku s dominantným zameraním na psychoterapiu, ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku.

Pracovný pomer:  plný pracovný úväzok

Predpokladaný termín nástupu do práce:  15. 06. 2023, príp. podľa dohody.

Požiadavky na vzdelanie v odbore:

 • Stredná zdravotnícka škola –  Asistent výživy,
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  –  Fyziologická a klinická výživa,
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov so zameraním na výživu ľudí,
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie so zameraním na výživu ľudí.

Ponúkame :

 • Tarifný plat nutričného terapeuta (zdravotníckeho pracovníka) od 1 065,68 Eur, pričom  základná  zložky mzdy  v kategórii nutričný terapeut je stanovená podľa odbornej spôsobilosti a  započítaných  rokov  odbornej praxe  v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti  v platnom znení.
 • Tarifný plat špecialistu (nezdravotníckeho pracovníka) :  od 1 048 Eur, pričom  základná  zložky mzdy je stanovená podľa stupňa náročnosti vykonávanej práce  v zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce  v platnom znení.
 • Motivačné zložky (odmeny) v závislosti od odbornosti, výkonu a plnenia požiadaviek ústavu.
 • Nadštandardné zamestnanecké benefity.
 • Možnosť odborného rastu.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • flexibilita a schopnosť spolupracovať v tíme
 • organizačné schopnosti, samostatné rozhodovanie
 • precíznosť, presnosť, spoľahlivosť
 • bezúhonnosť

Žiadosti o zamestnanie spolu s profesijným životopisom nám zasielajte mailom na adresu dagmar.birova@olup-prednahora.sk  alebo poštou na adresu Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o.,  Predná Hora 126, 049 01 Muráň.

Termín uzávierky žiadosti o zamestnanie je stanovený na deň  05. 06. 2023 o 15.00 hod.

Predpokladaný termín výberového konania – 08. 06. 2023.  Pozvánky na výberové konanie budú zaslané len vybraným uchádzačom spĺňajúcim požadované kritériá.

Vopred ďakujeme za prejavený záujem.

Ilustračné foto: Unsplash/Amy Hirschi

Zverejnené 24. mája 2023.
Bez úpravy .