Doliečovanie sa bude konať prezenčne v priestoroch špecializovanej nemocnice

Kategória

V Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom, n. o. Predná Hora sa na základe rozhodnutia Krízového štábu OLÚP, n. o. Predná Hora z dňa 10. januára 2022 bude doliečovanie pre ambulantných pacientov konať prezenčne v priestoroch kaštieľa podľa vopred určeného harmonogramu.

Podmienkou účasti na doliečovaní je pre aktuálne pandemické opatrenia režim OP (očkovaní, prekonaní) a zároveň bude všetkým účastníkom v deň klubu vykonaný bezplatný Ag test, ktorý zabezpečí na svoje náklady Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora.

Zverejnené 10. januára 2022.
Bez úpravy .