Úvod » Aktuality » Aktuality » Doliečovanie formou ONLINE

Doliečovanie formou ONLINE

Na základe rozhodnutia Krízového štábu OLÚP, n. o. Predná Hora z dôvodu prijatých protiepidemiologických opatrení na zabránenie šírenia epidémie COVID -19 s účinnosťou od 01.10.2020 do odvolania bude doliečovanie v OLÚP, n. o. Predná Hora prebiehať formou ONLINE prostredníctvom služby WEBEX v naplánovaných termínoch.

  • A klub: 21. 5. 2021 od 9:30 do 12:30
  • G klub: 14. 5. 2021 od 9:30 do 12:30
  • N klub: 14. 5. 2021 od 13:30 do 15:30

Doliečovania sa môžu zúčastniť všetci klienti (A, G, N). Potrebné je zaslať nám svoju e-mailovú adresu pre spojenie. Do e-mailu je potrebné uviesť klub, ktorého sa chcete zúčastniť online. Zaslaním e-mailovej adresy nám poskytujete súhlas GDPR. Pre spojenie WEBEX je potrebné mať k dispozícii pripojenie na internet, smartfón alebo PC s webkamerou a mikrofónom.

Kontakt pre doliečovanie:
  Mgr. Jana Dachová, sekretariát zdravotnej starostlivosti
  tel.: 058/4866 121, mob.: 0902 965 054 
  mail: jana.dachova@olup-prednahora.sk